Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158387.06
Nume   Situl arheologic de la Stanciova - Selişte-3/ Obiectiv 4
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Oraş Recaş
Localitate   Stanciova
Punct   Selişte-3/ Obiectiv 4
Reper   Situl se află la 1,2 km NNE de biserica ortodoxă din Stanciova, la 6,6 km SV de biserica ortodoxă din Hodoş şi la 4,12 km SE de biserica ortodoxă prăbuşită din Nadăş. Obiectivul arheologic este amplasat pe prima terasă din versantul drept al Pârâului Gherteamoş, la 250 m V de acesta, la NE de ultimele gospodării din Stanciova. Suprafaţa terenului prezintă o sensibilă înclinare de la NV spre SE, spre talvegul pârâului menţionat.
Reper hidrografic - nume   Gherteamoş
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Obiectivul arheologic a fost descoperit de Liviu Măruia, Dorel Micle, Oana Borlea, Lucian Vidra, Alice Abagiu în data de 01.11.2007 în contextul cercetărilor pentru identificarea şi topografierea fortificaţiei medievale de la Stanciova„Grădişte”, înscrisă în LMI Timiş, Secţiunea Arheologie.
Mai recent, situl a fost verificat de O. C. Rogozea în 02.01.2019, în contextul cercetărilor de suprafaţă determinate de întocmirea Studiului Arheologic pentru Planul Urbanistic General al oraşului Recaş.

Apropierea de localitatea modernă a generat o poluare importantă cu deşeuri menajere, inclusiv numeroase fragmente ceramice şi de cărămidă moderne. Nu este exclus ca cele trei obiective arheologice din zona „Selişte” de la Stanciova să reprezinte vechile vetre ale localităţii de dinainte de sistematizarea habsburgică.
Descoperitor   Liviu Măruia, Dorel Micle, Oana Borlea, Lucian Vidra, Alice Abagiu
Data descoperirii   2007
Suprafața sitului   cca 1,84 ha
Stare de conservare   medie / 24.03.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 03.07.2024; Agricultură intensivă: 3 / 24.03.2016
Data ultimei modificări a fişei   03.07.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Preistorie        
Aşezare  La Tène (secolele I a. Chr. - I p. Chr.) dacică / clasică      
Aşezare  Postromană (secolele II-IV)        
Aşezare  Epoca medievală (secolele XIV-XVII)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2019

Universitatea de Vest din Timişoara ROGOZEA Octavian
2. periegheză 2007

Universitatea de Vest din Timişoara MICLE Dorel
MĂRUIA Liviu
VIDRA Lucian
BORLEA Oana
ABAGIU Alice

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Vidra, Lucian; Abagiu, Alice; Borlea, Oana, 2007 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Rogozea, Octavian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pentru orașul Recaș, judeţul Timiş. Perimetrul Bazoș-Herneacova-Izvin-Nadăș-Petrovaselo-Recaș-Stanciova. Memoriu general, Planul Urbanistic General al orașului Recaș, 2020 [Fişă de sit]
3. Măruia, Liviu, Cercetări arheologice interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a dealurilor Lipovei, Excelsior Art, Timişoara, 2011, 1712-1716 [Publicaţie]
 
 
Scroll