Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   171012.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VL-II-m-A-09922
Name   Ansamblul sitului Schitului medieval Stăneşti Vâlcea de la Stăneşti-Lunca
County   Vâlcea
Commune   Lungeşti
City/Town/Village   Stăneşti-Lunca
Landmark   Într-o vâlcea ce coteşte spre pârâul Mamu
Hydrographic landmark - name   Mamu
Hydrographic landmark - type   pârâu
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Schitul cu hramul Adormirea Maicii Domnului are două etape de construcţie - prima din secolul XVI(1537) şi cea de-a doua la sf. sec. XVI, început de XVII. Schitul a fost ridicat pe locul vechiului schit din lemn de către Mogoş Banul şi fiul său Mogoş Armaşul, în timpul lui Petru Voievod la 7045 (1537) - aşa cum arată inscripţia în slavonă dintre pronaos şi naos. Numele zugravului care a pictat biserica în stil bizantin este grecul Eratuti Zografos. Tâmpla este de la 1537.
State of preservation   medie / 01.01.1996
Human risk   Afectare parţială: 3 / 01.01.1996
Ownership   privat
Owner   Parohia Lungeşti
Last record update   15.12.2014
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală dezvoltată (1537, extinsă sec. XVII)    

Biserica din faza I de construcţie (1537) se pare c-ar fi fost ridicată pe locul unui vechi schit de lemn. Biserica din faza II-a de construcţie are adăugat pridvorul de formă dreptunghiulară, aliniat prin cele două galerii laterale la absidele naosului, iar prima datare a acestei faze ar fi la 1588 şi ar avea legătură cu fraţii Buzeşti. Tot atunci se consideră că ar fi fost ridicate chiliile. Adăugarea pridvorului a fost determinată de necesitatea unui spaţiu mai mare, acest lucru ducând la schimbări structurale şi estetice ale bisericii.Din punct de vedere arhitectural, biserica iniţială ridicată la 1537 este încadrată de N. Ghica –Budeşti în “tipul sârbesc din valea Moraviei”. Biserica de plan treflat are un pronaos de tip pătrat, despărţit de naos printr-um perete străpuns de o arcadă, cu naosul lărgit de cele două abside laterale poligonale de exterior şi rotunde pe interior, încununat de cupola turlei, cu altarul dintr-o absidă poligonală pe conturul exterior şi rotundă pe interior ca şi absidele naosului. Pronaosul boltit cilindric avea iniţial două ferestre înguste pe pereţii de sud şi nord. Turla octogonală, avea o bază pătrată.

 
Chilii  Epoca medievală (sf. sec. XVI (1588-1602?))        
biserică  Epoca contemporană (1938-1942)    

Faza a III-a, cea care a determinat forma actuală a bisericii este de fapt provocată de restaurarea Comisiei M.I. din 1938-1942. Restaurarea a dus la hibridizarea monumentului.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 2345, poz. 653 [Ordin MCC] (site record source)
2. Ghica -Budeşti, N., Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia (veacul al XVII), III, 1933, 7 [Publicaţie]
3. Trăjenescu, I.D., Schitul Stăneşti (Vâlcea), B.C.M.I., IV, 1911, 11-23 [Publicaţie]
4. Ionescu, Cristina, Studiu de caz: Restaurarea schitului Stăneşti-Vâlcea, RMI, 1-2/1995, LXIV, Bucureşti, 1996, 109-121 [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll