Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   104216.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CL-I-s-A-14579
Nume   Situl arheologic de la Sultana - Valea Orbului
Județ   Călăraşi
Unitate administrativă   Mânăstirea
Localitate   Sultana
Punct   Valea Orbului
Reper   Pe terasa Mostiştea, pe malul de V, la cca. 2 km E de satul Sultana, aproape de satul Curăteşti la gura unei văioage ce dă spre Iezer
Reper hidrografic - nume   Mostiştea
Reper hidrografic - tip   iezer
Forma de relief   terasă
Categorie   descoperire funerară; locuire
Tip   necropolă; aşezare
Observații   Gura văioagei se termina la începurul sec. XX într-un tăpşan înalt de vreo doi metri, erodat, ceea ce dovedeşte că această peninsulă înainta mult spre lac, dar a fost erodat de apele Mostiştei.
Prin ridicarea nivelului lacului după anul 1975, staţiunea a fost distrusă aproape în întregime.
Data descoperirii   1974
Suprafața sitului   25 000 mp
Stare de conservare   grav afectat / 18.06.2007
Regim de proprietate   public
Proprietar   Primăria comunei Mânăstirea
Data ultimei modificări a fişei   22.01.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă  Neolitic mijlociu Boian / Bolintineanu, Giuleşti  

Au fost investigate cca. 189 morminte de inhumaţie, unele cu inventar funerar.
Mormintele se aflau stratul de humus, în startul de lut galben, la adâncimea de 1 – 2,20
1974

În 1974 cu prilejul unor săpături de salvare efectuate pe Valea Mostiştei a fost descoperită o necropolă neolitică. La începutul secolului al XX-lea se afla un tăpşan înalt de cca. 2 m, erodat, ceea ce dovedeşte că cu mult timp în urmă, această peninsulă înainta mult spre lac. În anul 1974 aici au fost efectuate săpături arheologice de salvare de Mihai Sâmpetru şi Done Şerbănescu.

 
Aşezare  La Tène (sec. II-I a.Chr.) geto-dacică      
Necropolă  La Tène târziu (sec. II-III) sarmatică      
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX - X) Dridu      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2007

* COMŞA Alexandra
* ŞERBĂNESCU Done
MA Olteniţa * *
IAB * *
2. cercetare sistematică 2005

* SOFICARU Adrian
* ŞERBĂNESCU Done
MA Olteniţa * *
CCA Bucureşti * *
3. cercetare sistematică 2004

* ŞERBĂNESCU Done
* SOFICARU Adrian
MA Olteniţa * *
CCA-Bucureşti * *
4. cercetare sistematică 2002

* ANDRONE Olguţa
* ȘERBĂNESCU Done
MA Olteniţa * *
5. cercetare sistematică 1988

* ŞERBĂNESCU Done
* ANDRONE Olguţa
MA Olteniţa * *

Bibliografie
1. Necrasov, Olga; Cristescu, M.; Botezatu, D.; Miu, G., Cercetări paleoantropologice privitoare la populaţiile de pe teritoriul României, I, Arheologia Moldovei, 13, Academiei, Bucureşti, 1990, 177-197 [Publicaţie]
2. Şerbănescu, Done, Un nou tip de figurină neolitică, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, 15, Călăraşi, 1997, 133-137 [Publicaţie]
3. Vlădescu-Vulpe, Radu, Materiale istorico-arheologice pentru harta arheologică a României ridicată de direcţia Museului Naţional de Antichităţi, I. Regiunea Mostiştea-Călăraşi, Buletinul Comisunii Monumentelor Istorice, 17, fasc. 40, Bucureşti, 1924, 82 [Publicaţie]
4. Stoia, Adriana, Les fouilles archaelogiques en Roumanie (1973 - 1974), Dacia, 19, Bucureşti, 1975, 364 [Publicaţie]
5. Stoia, Adriana, Les fouilles archaeologiques en Roumanie (1975), Dacia, 20, Bucureşti, 1976, 284 [Publicaţie]
6. Şerbănescu, Done; Trohani, George, Cercetări arheologice pe Valea Mostiştei, Ilfov - File de Istorie, Bucureşti, 1978, 23, punctul nr. 14 [Publicaţie]
7. Şerbănescu, Done; Trohani, George, Aşezări prefeudale şi feudale timpurii, descoperite pe Valea Mostiştei, Cercetări Arheologice, Bucureşti, 1976, 222, punctul nr. 7 [Publicaţie]
8. Şerbănescu, Done; Trohani, George, Aşezări geto-dacice pe Valea Mostiştei, Ialomiţa, Slobozia, 1977, 61- 67 [Publicaţie]
9. Şerbănescu, Done, Sultana - Valea Orbului, 2002 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
10. Şerbănescu, Done, Sultana - Valea Orbului, 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
11. Şerbănescu, Done, 2003 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
12. Şerbănescu, Done, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, 303-304, nr. 190, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2104 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
13. Şerbănescu, Done, Necropola neolitică ,,Valea Orbului", 2004 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
14. Şerbănescu, Done, Necropola neolitică ,,Valea Orbului", 2004 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
15. Şerbănescu, Done, Necropola neolitică ,,Valea Orbului", 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
16. Şerbănescu, Done, Valea Orbului, 2007 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
17. Șerbănescu, Done, Cronica cercetărilor arheologice din Romania, campania 2004, Bucuresti, 2005, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3238 [Publicaţie]
18. Șerbănescu, Done, Cronica cercetărilor arheologice din Romania, campania 2003, Bucuresti, 2004, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2357 [Publicaţie]
19. Șerbănescu, Done, Soficaru, Andrei, Cronica cercetărilor arheologice din Romania, campania 2005, Bucuresti, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3516 [Publicaţie]
20. Soficaru, Andrei, Cronica cercetărilor arheologice din Romania, campania 2005, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3517 [Publicaţie]
21. Șerbănescu, Done, Cronica cercetărilor arheologice din Romania, campania 2006, Bucuresti, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3773 [Publicaţie]
22. Șerbănescu, Done, Cronica cercetărilor arheologice din Romania, campania 2007, Bucuresti, 2008, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3988 [Publicaţie]
23. Comșa, Eugen, Stadiul cercetărilor despre viaţa oamenilor din faza Bolintineanu a culturii Boian, Studii și cercetări de istorie veche, 6, 1-2, 1955, 13-46 [Publicaţie]
24. Cristescu, Maria; Botezatu, Dan, Noi contribuţii la cunoaşterea populaţiei din cultura Boian, Studii şi Cercetări Antropologice, 29, 1992, 3-10 [Publicaţie]
25. Lichter, Clemens, Untersuchungen zu den bestattungssitten des sűdosteuropäischen neolithikums und chalkolithikums, Mainz, 2001, 48-51 și 433, 13/1-2, nr. 314 [Publicaţie]
26. Șerbănescu, Done, Observaţii preliminarii asupra necropolei neolitice de la Sultana, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, 19, Călărași, 2002, 69 – 86 [Publicaţie]
27. Neagu, Marian, Neoliticul Mijlociu la Dunărea de Jos, Călăraşi, 2003, 117- 118 [Publicaţie]
28. Lazăr, Cătălin, 48. Sultana, com. Mânăstirea, jud. Călăraşi. Punct: Malu Roşu-Sector Sultana-Valea Orbului - Curătești, Cronica Cercetărilor Arheologice din România - campania 2020, București, 2021, 268, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6598&d=Sultana-Manastirea-Calarasi-Valea-Orbului-2020 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll