Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   165103.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VS-I-s-B-06690
Nume   Cetatea de la Târzii - La Cetate
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Olteneşti
Localitate   Târzii
Punct   La Cetate
Punct alte denumiri   Stana
Reper   Cetatea se află la marginea de nord-nord-est a satului.
Reper hidrografic - nume   Lohan
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   pădure
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Cetatea are o poziţie dominantă ce-i oferă vizibilitate pe o rază de zeci de kilometri.
Observații   Într-un studiu recent semnat de către cercetătorii Alexandru Berzovan, Mircea Oancă, Mircea Mamalaucă (Contribuţii privind topografia unor cetăţi din perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului situate în sudul Podişului Moldovei (sec. 5-3 ÎHr., Arheovest VIII, 2020) este menţionat faptul că la momentul în care au efectuat cercetări de suprafaţa şi scanări LIDAR, nu au existat elemente concrete care să confirme existenţa unei cetăţi La Tène în acest loc.
Suprafața sitului   10 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 31.03.2022
Data ultimei modificări a fişei   28.04.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate  La Tène (sec. V - IV a. Chr.)        
val de apărare  Hallstat târziu (sec. V - IV a. Chr.)    

Valul are o lungime de cca. 100 de metri, o înălţime cuprinsă între 4‒6 metri de la nivelul platoului şi o lăţime la bază între 16‒20 de metri.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 1967

Muzeul Huși FLORESCU Adrian Constantin
MELINTE Gheoghe

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2373, poz. 148 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Florescu, Adrian; Melinte, Gheorghe, Cetăți hallstattiene, recent descoperite în zona de nord-est a Moldovei Centrale, Carpica, IV, Bacău, 1971, 131, https://biblioteca-digitala.ro/?cuvinte=Cet%C4%83%C8%9Bi+hallstattiene%2C+recent+descoperite+%C3%AEn+zona+de+nord-est+a+Moldovei+Centrale [Publicaţie]
4. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Litera, București, 1980, 200 [Publicaţie]
5. Zanoci, Aurel, Fortificațiile geto-dacice din spațiul extracarpatic în secolele VI-III a. Chr., București, 1998, 155, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=2554-fortificatiile-geto-dacice-din-spatiul-extracarpatic-in-secolele-vi-iii-a-chr-institutul-roman-de-tracologie [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Berzovan, Alexandru; Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, Contribuții privind topografia unor cetăți din perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5-3 ÎHr.), Arheovest, VIII, 1, JATEPress Kiadó, Szeged, 2020, 158, nota 5, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=6068-arheovest--1-viii-2020 [Publicaţie]
7. Florescu, Adrian Constantin, Cetăți traco-getice pe teritoriul Moldovei anterioare epocii Burebista-Decebal, Mega, Cluj-Napoca, 2022, 59-60, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=3594-cetati-traco-getice-pe-teritoriul-moldovei-anterioare-epocii-burebista-decebal [Publicaţie]
 
 
Scroll