Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   88207.08
Nume   Exploatare minieră de suprafaţă la Trestia - Dealul Mialu
Județ   Hunedoara
Unitate administrativă   Băiţa
Localitate   Trestia
Punct   Dealul Mialu
Punct alte denumiri   Dealu Malu
Reper   Situl se află în Munţii metaliferi, bazinul Mureşului, în Dealurile Mialu sau Malu, la sud de Trestia
Forma de relief   munte
Utilizare teren   pădure, exploatare minieră
Categorie   carieră/mine
Tip   exploatare minieră
Observații   Jan Fridwaldszky (1730-1786), în Călători străini despre Ţările Române, Buc. 1997, p. 536-537 menţionează că Muntele Malu cu minele de la Trestia este vestit prin aurul său nativ şi că în perioada 1710-1732 exploatarile miniere de aici au îmbogăţit visteria regească. Exploatările au trecut din vechiul neam al conţilor Gyulai asupra Principelui Brâncoveanu, apoi asupra generalului Stainville, şi în sfârşit asupra exploatatorilor regeşti. Generalul conte Ştefan Gyulai a protestat şi a cerut restituirea de-a întregul a poseiuni Trestia (Trestieni). Tot Fridwaldszky menţionaează că în 1764 domnul Bauman a măsurat căile de acces ale muntelui şi a stabilit cu multă chibzuinţă punctele extreme ale unei galerii generale.
Stare de conservare   grav afectat / 12.05.2015
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 07.01.2020
Data ultimei modificări a fişei   07.11.2019
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
exploatare minieră  Epoca modernă    

Exploatare minieră de suprafaţă

 

Bibliografie
1. Sana, Daniel, 2014 [Fişă de sit]
 
 
Scroll