Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161473.04
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-m-A-05952
Nume   Necropola de la Turcoaia - Cetatea Troesmis/Igliţa
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Turcoaia
Localitate   Turcoaia
Punct   Cetatea Troesmis/Igliţa
Reper   Necropola se află în extravilan, la cca. 2,5 km N de limita nordica a satului, pe malul drept al braţului Macin.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune; agricultură
Categorie   descoperire funerară
Tip   necropolă
Observații   Necropola se întinde atât pe raza comunei Turcoaia, cod RAN 161473.04, cât şi pe teritoriul comunei Greci, cod RAN 160449.112.
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 11.02.2021; Vandalism: 3 / 11.02.2021; Furturi: 5 / 11.02.2021; Incendii provocate: 1 / 11.02.2021
Regim de proprietate   public şi privat
Data ultimei modificări a fişei   27.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă plană  Epoca medio-bizantină (secolele XII-XIII) neprecizată  

În cursul cercetărilor arheologice de salvare desfăşurate în anul 1977, în apropierea Cetăţii de Est, în casetele 21, 23 - 26 şi 37 au fost surprinse 10 morminte de înhumaţie, dispuse pe un şir, cu intervale inegale între ele. Au fost descoperite numai morminte de adulţi, orientate V - E, cu mâinile împreunate pe bazin sau abdomen. Numai cele din caseta 37 au fost depuse în sicrie. "Mormintele 6 şi 8 prezintă piese de inventar, fragmente de brăţări de sticlă albastră, confecţionate din bară ovală, respectiv pătrată". Pe baza acestor "elemente de inventar", a poziţiei mâinilor şi a cuptorului menajer descoperit în caseta 9, s-a apreciat că aceste morminte pot aparţine secolului al XIII-lea. Conform Adrianei Panaite, prezenţa fragmentelor de brăţări de sticlă trebuie pusă în legătură cu etapa de locuire din secolele X - XI, documentată şi printr-un cuptor menajer din secolul al XI-lea. Pe baza ultimelor monede bizantine descoperite aici, doi folles anonimi din clasa C, atribuiţi împăratului Mihail al IV-lea (1034 - 1041), se poate aprecia că locuirea din această zonă şi - a încetat existenţa în urma unui atac al populaţiilor migratoare, probabil în cursul anului 1036. Astfel, acest cimitir este probabil posterior secolului al XI-lea şi se poate presupune că aparţine locuitorilor aşezaţi la Cetatea de Vest.

TL-I-m-A-05952 
Necropolă tumulară  Epoca romană (secolele I-al VI-lea) romană     05952.04 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, 2016, 2545, poziția 448 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Micu, Cristian; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Papa, Elena; Dima, Ligia; Mocanu, Marian; Panait, Valentin, Studiu istoric şi arheologic comuna Turcoaia, Tulcea, 2015 [Studiu istoric PUG] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll