Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   32036.07
Nume   Situl arheologic de la Valea lui Mihai - Grădina lui Krizsăn
Județ   Bihor
Unitate administrativă   Oraş Valea Lui Mihai
Localitate   Valea Lui Mihai
Punct   Grădina lui Krizsăn
Reper   Situl se află la intersecţia drumului internaţional Valea lui Mihai - Debrecen cu drumul agricol Valea lui Mihai - Şimian, la cca 500 de m spre nord-est de albia pârâului Moka sau Mouca, în zona pensiunii Regina şi a staţiei de alimentare cu carburanţi Agrotransport Bihor. În imediata apropiere se află şi alte situri, dintre care unele reperate şi clasate: Groapa cu lut, Staţia de epurare veche, Staţia de epurare nouă, via Dereki.
Reper hidrografic - nume   Mouca
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare civilă; necropolă
Observații   În literatura de specialitate este probabil cel mai cunsocut loc de descoperire dintre cele identificate de către dr. Erno Andrassy. În unele surse apare sub numele de grădina lui Krizsăr (Repertoriul 1974, p. 84; Nemeti 1999, p. 40, l1), însă putem afirma cu certitudine că este vorba despre un singur sit arheologic şi că această denumire din urmă este eronată. Pe lângă binecunoscutele morminte gepidice descoperite aici, sunt cunoscute şi artefacte preistorice.
Data ultimei modificări a fişei   25.01.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  Epoca bronzului    

Au fost descoperite mai multe fragmente laterale şi din buza unor vase ceramice ornamentate cu caneluri şi incizii.

 
aşezare civilă  Hallstatt    

Au fost descoperite: patru ceşti dintre care două cu toartă, o mărgea din lut, unealtă sua mâner de unealtă din corn de cerb, mai multe fragmente de buze din diferite vase cu torţi, fragmente de buză, fragmente laterale de vase, ornamentate prin incizare şi fragmente din funduri de vase.

 
aşezare civilă  La Tène    

Au fost descoperite mai multe fragmente ceramice ornamentate cu proeminenţe şi incizii, şi câteva buze de vase ceramice.

 
Necropolă  Epoca migraţiilor (secolele V - VI) gepidică  

Au fost descoperite opt morminte gepidice cu inventare sărace, descoperite în perioada cuprinsă între 1935-1941. Inventarul funerar al mormintelor a fost format din: cercei din bronz cu terminaţie poliedrică, mărgele din pastă de sticlă, verigi de argint cu captele petrecute, pipeteni de os cu două rânduri de dinţi, verigi de argint cu capetele subţiate, vas de lut de formă globurală, de culoare cenuşie, cuţit şi sabie scurtă din fier, catarame de fier. Complexul funerar a fost datat la finele secolului V - în prima jumătate a secolului VI.

 
aşezare civilă  Epoca migraţiilor (secolele VII-VIII) avară  

A fost descoperit un singur fragment de vas ornamentat cu benzi de linii incizate, datat în secolele VII-VIII.

 

Bibliografie
1. Csorba, Sandor, Studiu arheologic de fundamentare PUG pentru orașul Valea lui Mihai, 2017 [Studiu istoric] (sursa fişei de sit)
2. Inventarul muzeului dr. Andrassy Erno, Arhivele Personale Erno Andrăssy, nr. inv. 358-420 [Document de arhivă]
3. Andrassy, Erno, Nepvăndorlăskori temeto Ermihălyfalvăn (Bihar V.M.), Kozlemenyek, 4, 1-2, 1944, 91-96 [Publicaţie]
4. Stanciu, Ioan, Date și observații cu privire la epoca migrațiilor în spațiul nord-vestic al României, Ephemeris Napocensis, 7, 1997, 186 [Publicaţie]
5. Crișan, I. H., Materiale dacice din necropola și așezarea de la Ciumești și problemele rporturilor dintre daci și celți în Transilvania, Baia Mare, 1966, 74 [Publicaţie]
 
 
Scroll