Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   51797.03
Nume   Movila M5 de la Vălişoara - Şes
Județ   Caraş-Severin
Unitate administrativă   Bucoşniţa
Localitate   Vălişoara
Punct   Şes
Reper   Movila se află la 200 de metri vest faţă de capătul satului Vălişoara, în islazul satului, lângă calea ferată şi drumul comunal 16, la intersecţia acestora, respectiv la 560 de metri est de malul estic al râului Timiş, respectiv la 490 de metri nord de pârâul Groapa Copaciului
Reper hidrografic - nume   Timiş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   descoperire funerară
Tip   tumul
Descriere   Movila are un diametru de 45 de metri (47 cu 41) şi elevaţia de 1,8 m. Apare pe Josephinische Landesaufnahme, 1763 – 1787 şi pe Harta Topografică Militară a României, ed. a III-a, 1977-1978. obiectivul arheologic este afectată în partea superioară de vechi săpături neautorizate.
Observații   Starea de conservare este precară. Extremităţile de est si sud sunt distruse de calea ferată şi drumul comunal.
Data descoperirii   1978
Suprafața sitului   1517.634 mp
Stare de conservare   precară / 18.06.2024
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 18.06.2024; Afectare parţială: 4 / 18.06.2024
Regim de proprietate   mixtă
Data ultimei modificări a fişei   19.06.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Movilă  epoca bronzului târziu - Hallstatt timpuriu Necunoscută  

Movila este rotundă, cu un diametru de 45 de metri (47 cu 41) şi elevaţia de 1,8 m.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2023

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă - Caransebeş RANCU Dacian
ARDEȚ Adrian
NEGREI Dimitri-Pavel
LEONTI Iulian

Bibliografie
1. Luca, Sabin Adrian, Descoperire arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 265 [Publicaţie]
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul românesc - Repertoriu, Bibliotheca Septemcastrensis, XVIII, Sibiu, 2006, 643 [Publicaţie]
3. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al judeţului Caraş-Severin, Bibliotheca Septemcastrensis, VI, Sibiu, 2004, 150 [Publicaţie]
4. Medeleț, Florin; Bugilan Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de pământ din Banat, Banatica, 9, Reșița, 1987, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=5943-contributii-la-problema-si-la-repertoriului-movilelor-de-pamint-din-banat--banatica--9-1987 [Publicaţie]
5. Petrovszky Richard; Munteanu, Ion; Popescu, Traian, Noi descoperiri arheologice în Caraș-Severin (I), Stud. Com. C, III, Reșița, 1979, 435 [Publicaţie]
6. Leonti, Iulian, Cartarea movilelor de pământ din Depresiunea Caransebeş: cazul unor movile din comuna Bucoșnița (jud. Caraș-severin), Tibiscum, 10, Caransebeș, 2022 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Rancu, Dacian, Movila de pământ de la Vălișoara: fișă de sit, Studiu arheologic privind delimitarea siturilor arheologice pentru obiectivul: Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent al comunei Bucoșnița, județul Caraș-Severin, Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, Caransebeș, 2023 [Fişă de sit]
8. Rancu, Dacian; Ardeț, Adrian; Negrei, Dimitri-Pavel; Leonti, Iulian, Studiu arheologic privind delimitarea siturilor arheologice pentru obiectivul: Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent al comunei Bucoșnița, județul Caraș-Severin, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Bucoșnița, jud. Caraș-Severin, Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, Caransebeș, 2023, 29- 33; 87-88 [Studiu istoric]
 
Fotografii sit

Scroll