Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   30611.02
Nume   Situl arheologic de la Varviz - Ursoi
Județ   Bihor
Unitate administrativă   Popeşti
Localitate   Varviz
Punct   Ursoi
Reper   Situl se află la sud de la localitatea Varviz mai exact în nordul localităţii Vărzari.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură, pădure
Categorie   descoperire funerară; structură de cult
Tip   necropolă; edificiu religios
Descriere   În 1976, pe dealul numit „Ursoi” arheologii R. Popa şi N. Chidioşan au scos la iveală în urma cercetărilor 64 de morminte ce făceau parte dintr-o necropolă mai mare, grupate în jurul unei biserici. Unul dintre aceste morminte era îngropat în absida bisericii şi probabil aparţinea unui prelat al acestui lăcaş de cult. Din punct de vedere cronologic mormintele se datează în secolele XI-XII.
Descoperitor   Chidioşan N., Popa R.
Data descoperirii   1976
Data ultimei modificări a fişei   20.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă  sec. XI - XII        
Biserica  necunoscută        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. neprecizat 1976

* CHIDIOȘAN N.
* POPA R.

Bibliografie
1. Fazecaș, Gruia; Marta, Doru, Studiu istoric privind siturile arheologice din raza comunei Popești, 2017 [Studiu istoric PUG]
2. Crișan I., Aşezări rurale medievale din Crişana. Secolele X - XIII, Ed. Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2006 [Publicaţie]
3. Moisa, Gabriel, Monografia istorică a satului Varviz, Ed. Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2005 [Publicaţie]
4. Sfrengeu, Ioan Florin, Valea Bistrei în epoca veche românească (secolele VIII-XI) şi la începuturile evului mediu (sec. XII-XIV), în S. Şipoş (coord.), Satele de pe valea superioară a Bistrei. Schiţă monografică, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2011, 22-30 [Publicaţie]
 
 
Scroll