Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161213.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-B-05960
Nume   Situl arheologic de la Visterna (SAR 172, 174)
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Sarichioi
Localitate   Visterna
Reper   Aşezarea se află în intravilan, în partea de nord a localităţii, în apropiere de DC 17.
Reper hidrografic - nume   Razelm
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură; locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl este cunoscut cel puţin din a doua jumătate a sec. XX.
Observații   Situl este afectat de locuirea contemporană şi lucrările agricole.
Suprafața sitului   0, 5 ha
Stare de conservare   precară / 19.12.2023
Riscuri antropice   Demolare: 4 / 19.12.2023; Afectare parţială: 4 / 19.12.2023; Vandalism: 4 / 19.12.2023; Furturi: 4 / 19.12.2023; Incendii provocate: 1 / 19.12.2023
Regim de proprietate   public şi privat
Data ultimei modificări a fişei   17.04.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca romană (sec. II-IV p. Chr.)    

Au fost descoperite numeroase fragmente ceramice încadrate cronologic în epoca romană. Acestea corespund unei aşezări romane (sec. II-IV p.Chr.).

 
aşezare civilă  Hallstatt        
aşezare civilă  Epoca medievală (sec. XVI-XVII)    

Este dificil de spus dacă pe suprafaţa acestui sit a fost descoperit şi un tezaur otoman format din 101 monede de argint (sec. XX) publicat în lucrarea: Simion, G. 1971b, Observaţii asupra unor probleme numismatice şi economice la Dunărea de Jos în lumina unor tezaure monetare de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, Peuce II, p. 293-333.

 
tezaur monetar  Epoca modernă    

Este posibil ca pe suprafaţa acestui sit să fi fost descoperit şi un tezaur otoman format din 101 monede de argint (sec. XX).

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2017

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea AILINCĂI Sorin-Cristian
MICU Cristian
MIHAIL Florian
MOCANU Marian
STĂNICĂ Aurel
NUȚU George

Bibliografie
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, p. 2285, poz. 456 [ordin MC]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Ailincăi, Sorin-Cristian, 2017 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
4. Paraschiv, Dorel, Completare studiu istoric pentru PUG-ul UAT Babadag, 2021 [Studiu istoric PUG]
5. Simion, Gavrilă, Observații asupra unor probleme numismatice și economice la Dunărea de Jos în lumina unor tezaure monetare de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, Peuce, II, Tulcea, 1971, 293-333 [Publicaţie]
6. Ailincăi, Sorin-Cristian; Micu, Cristian; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Mocanu, Marian; Nuțu, George; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Negoiță, Alexandru; Panait, Valentin, Studiu istoric şi arheologic comuna Sarichioi, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea, 2017 [Studiu istoric PUG]
 
 
Scroll