Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   105213.04
Nume   Situl arheologic de la Vlădiceasca - Merii Barbului
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Snagov
Localitate   Vlădiceasca
Punct   Merii Barbului
Reper   Situl se află pe malul sudic al Lacului Snagov, la confluenţa cu valea afluentă numită Valea Orzarului. Se întinde pe platoul şi puţin pe panta malului sudic, înalt al lacului, pe o fâşie de 50-100 metri lăţime şi 500 metri lungime, de la o vâlcea puţin adâncă la vest până în apropierea confluenţei cu Valea Orzarului.
Reper hidrografic - nume   Snagov
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire, păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl cuprinde descoperiri aparţinând epocii bronzului, epocii fierului şi epocii medievale.
Observații   În acest sit, descoperit prin periegheză în 1999, au fost efectuate mai multe cercetări preventive.
Descoperitor   Vasilica Sandu, Bogdan Tănăsescu
Data descoperirii   1999
Data ultimei modificări a fişei   10.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului Tei / III-IV  

Au fost cercetate locuinţe şi gropi menajere, cu material ceramic identificat aparţinând culturii Tei.

 
Aşezare  La Tène (Sec. II-I a. Chr.)    

Au fost cercetate locuinţe şi gropi menajere, fiind descoperit material ceramic lucrat la roată sau cu mâna, borcane, ceşti, vas tronconic, fructiere, amfore importate etc.

 
Aşezare  Epoca post-romană (Sec. IV p. Chr.)        
Aşezare  Epoca medievală timpurie (Sec. X)        
Aşezare  Epoca medievală târzie (Sec. XVIII)    

A fost cercetat un bordei. Fragmente ceramice specifice au apărut în toate zonele sitului.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2012

Muzeul Municipiului București SANDU Vasilica
2. cercetare preventivă 2010

Muzeul Municipiului București SANDU Vasilica
3. cercetare preventivă 2005

Institutul Național al Monumentelor Istorice MIHAI Dana
CRĂCIUN Cristina
IOSIPESCU Raluca
4. periegheză 1999

Muzeul Municipiului București SANDU Vasilica

Bibliografie
1. Sandu, Vasilica, Descoperirile arheologice în situl Vlădiceasca, punctul La Merii Barbului, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, 3, 2017, 164-196, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64931-descoperirile-arheologice-in-situl-vladiceasca-punctul-la-merii-barbului--revista-de-cercetari-arheologice-si-numismatice--3-iii-2017 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Plan Urbanistic General Comuna Snagov, 2004, Reglementări urbanistice [PUG]
 
 
Scroll