Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   105213.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-I-s-B-15256
Nume   Situl arheologic de la Vlădiceasca - Pădurea Vlădiceasca
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Snagov
Localitate   Vlădiceasca
Punct   Pădurea Vlădiceasca
Reper   Situl se află pe malul nordic al Vlăsiei, între şoseaua Bucureşti - Ploieşti şi pădurea Vlădiceasca.
Reper hidrografic - nume   Vlăsia
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl a fost descoperit prin periegheze în anii 1986-1987. Cuprinde vestigiile unei aşezări de secol X şi a unei aşezări de secole III-IV p. Chr..
Descoperitor   Vasilica Sandu
Data descoperirii   1987
Suprafața sitului   15 ha
Data ultimei modificări a fişei   12.05.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. III - IV p. Chr.) neprecizată  

Aşezarea a fost identificată în partea sudică a sitului, pe terasa joasă formată de meandrele râului, întinzându-se până la 100 la vest de marginea pădurii Vlădiceasca. Ocupă o suprafaţă de aproximativ 4 ha. Fragmentele ceramice sunt majoritatea din pastă cenuşie, fină, lucrată la roată, cu suprafaţa corodată, iar la cele din pastă aspră, cenuşie, se mai păstrează decorul din benzi orizontale de striuri.

IF-I-m-B-15256.03 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (Sec. X) neprecizată  

Aşezarea de secol X suprapune parţial aşezarea din secolele III - IV p. Chr., în partea ei de N-V, către care în periegheza din 1987 s-au constatat, pe rigolele brazdelor de arătură orientate NS, la cca 30 m distanţă de apă, pe panta domoală, resturile deranjate a două cuptoare de redus minereul de fier. Fiecare urmă se întindea pe o lungime de cca 20 m şi conţinea pe suprafaţa ei multă zgură, chirpici şi fragmente ceramice. Distanţa dintre cele două cuptoare era de 15 m. Ceramica din această aşezare cu suprafaţa de 12 m provine în general de la oale-borcan din pastă aspră, decorată cu benzi de striuri orizontale şi în val. Pe un fragment de oală cenuşie-negricioasă s-a constat prezenţa decorului în reţea, realizat prin lustruire.

Urme rare ale acestei aşezări se găsesc şi pe malul drept al râului.

IF-I-m-B-15256.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 1987

Muzeul Municipiului București SANDU Vasilica

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1621, poz.537 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Sandu, Vasilica, Cercetările arheologice de suprafaţă din nordul Sectorului Agricol Ilfov, Cercetări arheologice în Bucureşti, IV, 1992, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65037-cercetarile-arheologice-de-suprafata-din-nordul-sectorului-agricol-ilfov--cercetari-arheologice-in-bucuresti--4-iv-1992 [Publicaţie]
4. Plan Urbanistic General Comuna Snagov. Reactualizare, 2004, Reglementări Urbanistice [PUG]
 
 
Scroll