Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   105767.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CL-I-s-B-14592
Name   Situl arheologic de la Vlădiceasca - Ghergălăul Mare
County   Călăraşi
Commune   Valea Argovei
City/Town/Village   Vlădiceasca
Place   Gherghelăul Mare
Landmark   Situl se află la 100 m SV de sat, pe un ostrov în apele lacului Frăsinet.
Hydrographic landmark - name   Frăsinet, Mostiştea
Hydrographic landmark - type   lac
Geomorphology   ostrov
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Tell-ul avea o lungime de 80 şi lăţimea de 40 m şi se afla la 80 m de mal, la 20 m est de tell-ul numit “Gherghelăul Mic”. A fost cercetat arheologic între anii 1972 – 1983. A fost publicată până acum numai aşezarea geto-dacică. Materialul arheologic recoltat se află expus la Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa. Acum tell-ul se află sub apele lacului Frăsinet al cărui nivel a fost ridicat în anul 1983 cu 6 - 8 m.
Notes   Ostrovul a fost acoperit de apele lacului Frăsinet.
Discoverer   Done Şerbănescu, George Trohani
Date of discovery   1972
Site Surface   3200 mp
State of preservation   dispărut / 25.11.2011
Last record update   07.10.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tell  Neolitic mijlociu Boian / Vidra  

Stratul de cultură este gros de 2 m

 
Tell  Eneolitic Gumelniţa / A1, A2, B  

Stratul de cultură este gros de 1,8-2,20 m

 
aşezare  La Tène (sec. IV-III)    

Stratul de cultură este gros de 1-1,10 m

 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Șerbănescu, Done, Trohani, George, Cercetări arheologice pe Valea Mostiştei, Ilfov- File de Istorie, Bucuresti, 1978, 28, punctul nr. 52 [Publicaţie]
3. Trohani, George, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca, jud. Ilfov, în anul 1973, Crercetări Arheologice, I, 1975, 151-175 [Publicaţie]
4. Trohani, George, Săpăturile în aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca, Crcercetări Arheologice, II, 1976, 87-134 [Publicaţie]
5. Șerbănescu, Done; Trohani, George, Aşezări geto-dacice pe Valea Mostiştei, Ialomiţa. Studii şi Comunicări, Slobozia, 1977, 61- 67 [Publicaţie]
6. Ionescu, Edith, Studiul materialului faunistic provenit din unele locuinţe geto-dacice de la Vlădiceasca, Cercetări Arheologice, I, 1975, 177-179 [Publicaţie]
7. Șerbănescu, Done, Depozitul de mărgele descoperit în tell-ul de la Vlădiceasca, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, III-IV, 1987, 35 – 38, pl. XXXV [Publicaţie]
8. Udrescu, Mircea Şt., Quelques problèmes de zooarhèologie concernant la periode géto-dace dan Plaine Romaine, Dacia N.S., XXIX, 1985, 129 – 132 [Publicaţie]
9. Udrescu, Mircea Şt., Materialul osteologic din aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca (Valea Argovei); date zooarheologice, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, V-VII, 1988-1989, 83 – 88 [Publicaţie]
10. Voinea, Valentina Mihaela, Ceramica complexului cultural Gumelniţa - Karanovo VI. Fazele A 1 şi A 2, Constanţa, 2005, 131, nr. 110 [Publicaţie]
11. Șerbănescu, Done, 2006 [Fişă de sit]
 
 
Scroll