Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   65057.05
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CV-I-s-B-13084
Nume   Situl arheologic de la Zăbala - Movila Tătarilor
Județ   Covasna
Unitate administrativă   Zăbala
Localitate   Zăbala
Punct   Movila Tătarilor
Reper   Situl se află la 3,5 km vest de localitate, pe partea dreaptă a drumului care leagă Zăbala de Tămaşfalău.
Reper hidrografic - nume   Râul Negru
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   deal
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Colina, unde s-a descoperit o aşezare şi un mormânt, are forma ovală.
Descoperitor   Székely Zoltán
Data descoperirii   1969-1970
Data ultimei modificări a fişei   14.01.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropoă de înhumaţie  Epocă medievală (sec. XI-XII) Bjelo Brdo  

S-a descoperit un singur mormânt plan, în poziţie chircită, orientat în direcţia est-vest, cu faţa spre est, având ca inventar o amforă sferică. Necropola suprapune aşezarea epoca bronzului.

CV-I-s-B-13084.01 
Aşezare  Epoca bronzului târziu Noua  

Aşezarea, pe latura nordică a movilei, a fost întărită cu un şanţ de apărare lt de 3 m şi adânc de 1 m. Materialul ceramic constă în ceramică arsă cenuşiu negru: amforă cu corp înalt-ovală, vas cu gât cilindric şi pântec bombat, formă sferică, castroane de diferite dimensiuni, vas cu corp globular, vas askos etc.Ceramica este lustruită la interior şi exterior. Au fost descoperite şi fusaiole plate, idoli zoomorfi şi un topor miniaturial, fragmentar decorat cu şnur, cu gaură de înmănuşare verticală.

În volumul Repertoriul arheologic al judeţului Covasna aşezarea este atribuită culturii Zăbala.

CV-I-s-B-13084.02 

Bibliografie
1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010, 2010, 1019 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Kavruc, Valerii, Repertoriul arheologic al județului Covasna, Muzeul Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 1998, 163 [Publicaţie]
 
 
Scroll