Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   139713.56
Nume   Necropola tumulară de la Zalău - Dealul Pietroasa (Dealul Pietroasa 1 – 2)
Județ   Sălaj
Unitate administrativă   Municipiul Zalău
Localitate   Zalău
Punct   Dealul Pietroasa
Punct alte denumiri   Acastauă
Reper   Se află în pădurea de la nord-vest de Ortelec. În această zonă, la nord de şoseaua Zalău-Moigrad-Jibou, la contactul între teritoriul administrativ al Zalăului cu cel al comunei Mirşid, în pădure, mai precis pe culmea prelungă ce porneşte din zona trecătorii „Poarta Meseşană” se află numeroase movile (cel puţin 12), care sunt prezentate ca turnuri romane (Gudea,1997, 79-80). Unele sunt mai bine păstrate, altele sunt mai aplatizate sau chiar tăiate de numeroasele drumuri de căruţe amenajate în pădure.
Forma de relief   colină
Utilizare teren   pădure
Descriere   Există cel puţin două grupări semnificative de movile antropogene, pe care le putem considera construcţii funerare (tumuli) datând dintr-o epocă istorică greu de precizat în lipsa cercetărilor.
Confruntând descrierile realizate de către Nicolae Gudea, s-a constatat că de fapt unii dintre aceşti tumuli au fost identificaţi de către autor drept posibile turnuri de semnalizare cu structură de lemn. Necropola tumulară începe la capătul străzii „Deleni” din Ortelec, spre nord, chiar acolo unde culmea împădurită coteşte cu câteva grade spre est. La circa 50 m nord de liziera pădurii există două movile apropiate, dintre care una pare supraînălţată artificial şi în mijloc are o adâncitură, iar spre est are o ruptură. Această movilă este identificată de către N. Gudea drept turnul din punctul „Acastauă”. Grosul grupării tumulare apare la circa 100 m spre vest de punctul „Acastauă” şi continuă pe culme, aproximativ până pe vârful următor spre vest de la dealul „Poguior”.
Observații   Se instituie ca sit arheologic şi ca suprafaţă a acestei necropole tumulare o
zonă cu lăţimea de 100 – 170 m şi cu lungimea de 1700 m, ce cuprinde, începând de la liziera pădurii din zona „Acastău”, întrega culme a dealurilor „Acastauă”, „Dealul Pietroasa 1 – 2” şi „Dealul Mare”, inclusiv până la ultimul vârf împădurit înainte de vârful care cuprinde exploatarea de alabastru, vârf situat vis-a-vis de dealul „Poguior”.

Datorită faptului că necropola tumulară se întinde atât în unitatea administrativ - teritorială a Zalăului cât şi a comunei Mirşid, poligonul sitului a fost tăiat în două, şi anume - înregistrarea de faţă alături de înregistrarea „Necropola tumulară de la Mirşid - Dealul Pietroasa”, având codul RAN - 142131.22.
Suprafața sitului   100-170 x 1700 m
Data ultimei modificări a fişei   26.09.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tumul  neprecizată        

Bibliografie
1. Muscă, Elena; Matei, V. Alexandru; Bejinariu, Ioan; Băcueț-Crișan, Dan; Băcueț-Crișan, Sanda, Actualizare Pug Municipiul Zalău, Studiu istoric, 2006-2009, 38 [Studiu istoric] (sursa fişei de sit)
2. Gudea, Nicolae, Der Dakische Limes. Materialen zu seiner Geschichte, 1997, 79-80 [Publicaţie]
 
 
Scroll