Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   139713.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   SJ-I-s-B-04931
Nume   Situl arheologic de la Zalău - La Blocuri
Județ   Sălaj
Unitate administrativă   Municipiul Zalău
Localitate   Zalău
Adresa   nr. 104-106
Punct   La Blocuri
Reper   Este situat majoritar la limita vestică a zonei administrative a municipiului Zalau, la capătul B-dului Mihai Viteazu, pe partea dreaptă a şoselei Zalău – Satu Mare, în dreptul caselor cu nr. 104-106 (case ale angajaţilor fostului IAS Zalău-Ferma nr.2).
Reper hidrografic - nume   Panic
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   pădure
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   În ciuda nivelărilor şi lucrărilor agricole care au schimbat morfologia terenului, se observă că zona este puţin mai ridicată faţă de terenul din jur, fiind ferită astfel de inundaţiile provocate de pârâul Zalău şi de afluentul acestuia, Pârâul Panicului, ce curge la vest de sit.
Observații   Situl arheologic de la Panic - La Blocuri (fostul cod RAN 141438.02) apare pe planşele din Planul Urbanistic General al comunei Hereclean (din 2009, autor Nejur Doina şi Nejur Mircea) ca fiind localizat în proporţie de aproape 100% în Unitatea Administrativă Teritorială a Municipiului Zalău, şi nu în localitatea Panic, aşa cum sugerează codul Siruta, respectiv codul RAN, şi asa cum apare şi în literatură. Aşadar, codul Ran a fost schimbat (în 139713.03), pentru a reflecta realitatea din teren, o mică parte a sitului întinzându-se şi pe teritoriul administrativ al comunei Hereclean, în apropiere de localitatea Panic.
Suprafața sitului   240 x110 m
Data ultimei modificări a fişei   15.09.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca romană (secolele al II-lea - al IV-lea p. Chr.)       SJ-I-s-B-04845.02 
Aşezare  Epoca migraţiilor (secolele al VII-lea - al VIII-lea p. Chr.)       SJ-I-s-B-04845.01 
Aşezare  Hallstatt (mileniul al II-lea - întâi a. Chr.)       SJ-I-s-B-04845.03 
Aşezare  La Tène târziu (secolele al III-lea - al II-lea a. Chr.)        
aşezare  Eneolitic (mileniile al V-lea - al IV-lea a. Chr.)      
aşezare  Epoca medievală timpurie (secolele al XI-lea - al XII-lea p. Chr.)        

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2016, poz. 195-199 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Luca, Sabin Adrian; Gudea, Nicolae, Repertoriul arheologic al județului Sălaj, Bibliotheca Brukenthal, XLV, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2010, 83 [Publicaţie]
4. Nejur, Doina, Pug comuna Hereclean, județul Sălaj, Memoriu General, 2009, 75 [Document de arhivă] (sursa fişei de sit)
5. Nejur, Doina; Nejur, Mircea, Pug comuna Hereclean, Situația Existentă și Priorități, 2009, U07 [Referinţă cartografică] (sursa fişei de sit)
6. Muscă, Elena; Matei, V. Alexandru; Bejinariu, Ioan; Băcueț-Crișan, Dan; Băcueț-Crișan, Sanda, Actualizare Pug Municipiul Zalău, Studiu istoric, 2006-2009, 25-26 [Document de arhivă] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll