Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   167080.01
Nume   Situl arheologic de la Zăpodeni - La Ţintirim
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Zăpodeni
Localitate   Zăpodeni
Punct   La Ţintirim
Punct alte denumiri   Capul Dealului, Capul Satului
Reper   Situl se află în Podişul Central Moldovenesc, pe malul stâng al Pârâului Telejna, la 17 km nord de Vaslui.
Reper hidrografic - nume   Telejna
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură; locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   În acest loc au fost efectuate în mod repetat cercetări de suprafaţă de către N. Zaharia, Al. Andronic, G. Coman, iar în anul 1959 A.C. Florescu a efectuat un sondaj arheologic. Rezultatul acestor cercetări sunt, practic, inedite. În urma acestor cercetări au fost descoperite fragmente ceramice aprţinând epocii neolitice şi eneolitice (cultura Precucuteni şi Cucuteni A), sfârşitul epocii bronzului (cultura Noua), Hallstattului timpuriu, culturii Sântana de Mureş - Cerneahov, precum şi perioadelor următoare (sec. V - XVIII).
Observații   Terenul pe care se află situl aparţine în cea mai mare parte Asociaţiei agricole Zăpodeni, unde se află şi grajdurile fostului CAP. O suprafaţă mai mică este ocupată şi de gospodăriile unor localnici.
Data descoperirii   1958
Suprafața sitului   32 ha
Stare de conservare   precară / 24.01.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 24.01.2022
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   24.01.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic Precucuteni / III      
Aşezare  Eneolitic Cucuteni      
Locuire  Epoca bronzului târziu Noua      
Necropolă birituală  Epoca migraţiilor (sec. IV p. Chr.) Sântana de Mureş - Cerneahov      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2021

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
2. cercetare sistematică 2003

UAIC Iaşi LASZLO Atilla
MJ Vaslui URSACHE Corina Nicoleta
3. sondaj 2002

Au fost efectuate anterior cercetări de suprafaţă de către N. Zaharia, Al. Andronic, G. Coman. În 1959 A. C. Florescu realizează un sondaj arheologic

UAIC Iaşi LASZLO Attila
MJ Vaslui URSACHE Nicoleta Corina
4. sondaj 1959

* FLORESCU A. C.

Bibliografie
1. Laszlo Attila, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, p. 346-347, nr. 223, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2139 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Laszlo Attila, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2004, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2392 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Florescu, A. C., Contribuții la cunoașterea culturii Noua, Arheologia Moldovei, II-III, Iași, 1964, 190 [Publicaţie]
4. Ioniță, Ion, Contribuții cu privire la cultura Sântana de Mureș-Cerneahov pe teritoriul R.S.R., Arheologia Moldovei, IV, Iași, 1966, 192 [Publicaţie]
5. Udrescu, Titus, Descoperiri arheologice în jumătatea sudică a Moldovei cu privire la cultura Noua, Carpica, 1973, 20 [Publicaţie]
6. Zaharia, N.; Petrescu-Dâmboviţa, M.; Zaharia, Em., Așezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul al XVIII-lea, București, 1970, 335 [Publicaţie]
7. Lászlo, Attila, Începuturile epocii fierului în Moldova, Cercetări Istorice, VII, 1976, 74 [Publicaţie]
8. Lászlo, Attila, Űber den Ursprung und die Entwicklung der frühhallstattzeitlichen Kulturen in der Moldau, Thraco-Dacica, București, 1976, 96, 4/5 [Publicaţie]
9. Marinescu-Bîlcu, Silvia, Cultura Precucuteni pe teritoriul Rmâniei, București, 1974, 180 [Publicaţie]
10. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Litera, București, 1980 [Publicaţie]
 
 
Scroll