Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   103434.01
Nume   Situl arheologic de la Zorile - Dig Ilfovăţ Est
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Grădinari
Localitate   Zorile
Punct   Dig Ilfovăţ Est
Reper   Staţiunea este amplasată pe terasa stânga a Ilfovăţului şi pe pantele line care coboară spre firul apei, în imediata apropiere şi distrusă parţial de digul actualului lac de acumulare, la aproximativ 650 m vest de extremitatea intravilanului propus al satului, la nord de calea ferată Zorile - Vadu Lat.
Reper hidrografic - nume   Ilfovăţ
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Materialul arheologic – numeroase fragmente ceramice – încadrează aşezarea în epoca bronzului (cel mai probabil, timpuriu). Fragmentele de chirpici arşi indică şi prezenţa unor construcţii distruse în urma unui incendiu. Suprafaţa păstrată (laturile de nord şi nord-vest ale poligonului fiind arbitrare) a aşezării (de dispersie
spaţială a materialului arheologic) este de cca 6,15 ha, perimetrul actual fiind de aproximativ 1 km.
Observații   Demn de remarcat este faptul că pe terasa vecină (dreapta), la mai puţin de 400 m, a existat o aşezare, foarte probabil, contemporană parţial (Zorile Dig Ilfovăţ Vest).
Descoperitor   Cătălin Bem
Data descoperirii   2018
Suprafața sitului   6,129 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 14.03.2022; Agricultură intensivă: 3 / 14.03.2022
Data ultimei modificări a fişei   14.03.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  Epoca bronzului timpuriu        

Bibliografie
1. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al comunei Grădinari, județul Giurgiu, Giurgiu, 2018, 26-30, 58-61, 89-92 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll