Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   103434.02
Nume   Situl arheologic de la Zorile - Dig Ilfovăţ Vest
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Grădinari
Localitate   Zorile
Punct   Dig Ilfovăţ Vest
Reper   Staţiunea este amplasată pe terasa dreapta a Ilfovăţului şi pe pantele line care coboară spre firul apei, în imediata apropiere şi distrusă parţial de digul actualului lac de acumulare, la aproximativ 1,35 km vest de extremitatea intravilanului propus al satului.
Reper hidrografic - nume   Ilfovăţ
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Materialul ceramic fragmentar, cel mai numeros – incluzând şi elemente caracteristice, Besenstrich Keramik –, aparţine epocii bronzului (cel mai probabil, timpuriu). Ceramica, exceptând cea ornamentată cu striaţii, este similară celei din aşezarea Zorile Dig Ilfovăţ Est. O serie de fragmente ceramice, cu resturi vegetale în compoziţia pastei, şi foarte bine netezită, poate atesta şi o locuire (e)neolitică, foarte probabil Boian. Celor două expresii culturale le atribuim şi uneltele din silex, precum şi fragmentele de chirpici arşi, dovezi ale prezenţei unor construcţii distruse prin foc. În plus, un număr apreciabil de fragmente ceramice aparţine unei aşezări din sec. III-IV AD. Suprafaţa păstrată (laturile de est şi nord-est ale poligonului fiind arbitrare) a staţiunii (de dispersie spaţială a materialului arheologic) este de cca 2 ha, perimetrul actual atingând aproximativ 530 m.
Observații   Demn de remarcat este faptul că pe terasa vecină (dreapta), la mai puţin de 400 m, a existat o aşezare, foarte probabil, contemporană parţial (Zorile Dig Ilfovăţ Est).
Descoperitor   Cătălin Bem
Data descoperirii   2018
Suprafața sitului   2.05 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 14.03.2022; Agricultură intensivă: 3 / 14.03.2022
Data ultimei modificări a fişei   14.03.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  Eneolitic timpuriu Boian      
aşezare civilă  Epoca bronzului timpuriu        
aşezare civilă  Epoca migraţiilor (secolele III-IV p. Chr.) Sântana de Mureş      

Bibliografie
1. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al comunei Grădinari, județul Giurgiu, Giurgiu, 2018, 31-34, 62-65, 93-97 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll