Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   103434.03
Nume   Situl arheologic de la Zorile - Ilfovăţ Vest
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Grădinari
Localitate   Zorile
Punct   Ilfovăţ Vest
Reper   Staţiunea este amplasată pe terasa dreapta a Ilfovăţului, care domină fosta luncă mlăştinoasă a pârâului, la cca 25 m vest de malul actualului lac de acumulare, la aproximativ 1,8 km vest de extremitatea intravilanului propus al satului.
Reper hidrografic - nume   Ilfovăţ
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Pentru cele patru staţiuni din proximitatea Ilfovăţului, din zona satului Zorile (Dig Ilfovăţ Est, Dig Ilfovăţ Vest, Ilfovăţ Est, Ilfovăţ Vest), în ceea ce priveşte locuirile din epoca bronzului, se poate presupune contemporaneitatea lor.
Materialul arheologic – fragmente ceramice, unelte din silex şi piatră, resturi de zgură de fier, chirpici arşi – aparţine unei locuiri din epoca bronzului (cel mai probabil, timpuriu), suprapusă de o alta, Latène. Aşa cum menţionam, este foarte probabilă contemporaneitatea celor patru locuiri din epoca bronzului de pe malul Ilfovăţului, de pe teritoriul actual al satului Zorile.
Suprafaţa staţiunii (de dispersie spaţială a materialului arheologic) este de cca 2,2 ha, perimetrul său fiind de aproximativ 580 m.
Observații   Zona nord-vestică a aşezării se suprapune peste o zonă care, administrative, aparţine comunei Ogrezeni.
Este situată la cca 650 nord-vest faţă de staţiunea de la Zorile Dig Ilfovăţ Vest.
Descoperitor   Cătălin Bem
Data descoperirii   2018
Suprafața sitului   2.013 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 14.03.2022; Agricultură intensivă: 3 / 14.03.2022
Data ultimei modificări a fişei   14.03.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  Epoca bronzului timpuriu        
aşezare civilă  La Tène Geto-dacă      

Bibliografie
1. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al comunei Grădinari, județul Giurgiu, Giurgiu, 2018, 35-38, 66-69, 98-102 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll