Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   167188.09
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VS-I-m-A-06689.03
Name   Necropola birituală de la Zorleni - Valea Seacă
County   Vaslui
Commune   Zorleni
City/Town/Village   Zorleni
Place   Valea Seacă
Place, other names   La Baraj; Barajul Cotu Negru
Landmark   Necropola se află la cca. 3 km sud-vest de localitatea Zorleni, pe ambele maluri ale pârâului Valea Seacă, la 1,5 km nord-nord-vest de oraşul Bârlad.
Hydrographic landmark - name   Valea Seacă
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   podiş
Land utility   păşune
Site Class   descoperire funerară
Site Type   necropolă birituală
Site Surface   1087,7319 mp
Human risk   Afectare parţială: 3 / 26.06.2019
Last record update   06.04.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Necropolă birituală  Epoca migraţiilor (sec. IV - V) Sântana de Mureş  

Au fost descoperite 547 morminte, între care 252 de înhumaţie şi 295 de incineraţie.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1971-1980

* PALADE Vasile
Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad * *

Bibliography
1. Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI]
2. Lista monumentelor istorice, Monitorul Oficial bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 646bis, III, 2004, 2372, poz. 143 - 146 [Ordin MCC] (site record source)
3. Palade, Vasile, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1964-1974; 1971-1980, 1981-1986, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 1993, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=841 [Publicaţie]
4. Palade, Vasile, Metalurgia bronzului și a fierului în așezarea Sântana de Mureș de la Bârlad - Valea Seacă, Hierasus - Anuarul Muzeului Județean Botoșani, V, Muzeul Județean Botoșani, Botoșani, 1984, 127-253, http://www.cimec.ro/Arheologie/hierasus/dl.asp?filename=Hierasus-V-1983.pdf [Publicaţie]
5. Palade, Vasile, Unele observaţii cu privire la aspectul etnic al populaţiei din aria culturii Sântana de Mureş în lumina cercetărilor din aşezările şi necropolele de la Bârlad - Valea Seacă, Zorleni - Fântânele ,Banca - Gară şi Fălciu - Bogdăneşti, Carpica, XXIII, 1, Fundația Chemarea, Iași, 1992, 197-222, http://www.cimec.ro/pdf/carpica/dl.asp?filename=23-carpica-XXIII-1.pdf [Publicaţie]
 
 
Scroll