Informaţii despre imagine
Titlu   Aerarium (trezoreria castrului)
Data imaginii   2001
Sursa   „LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia”. Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 apud CCA 2002, no. 101
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   89614.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   HD-I-s-A-03172
Nume   Situl arheologic din epoca romană de la Cigmău - Germisara/ Cetatea Uriaşului
Județ   Hunedoara
Unitate administrativă   Oraş Geoagiu
Localitate   Cigmău
Punct   Germisara/ Cetatea Urieşilor
Punct alte denumiri   Progadie, Dealul Urieşilor, Magazia Urieşilor
Reper   Situl se află pe platoul Turiac, prima terasă a Mureşului, cca 2 km de la Geoagiu spre Simeria, satul Cigmău, pe malul drept al Mureşului.
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   agricultură; păşune
   
1 / 5
>
>>|
Scroll