Informaţii despre imagine
Autor   I. Petiș/ ©MNIT
Titlu   Situația în teren
Data imaginii   07.2016
Sursa   „LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia”. Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   140119.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   SJ-I-s-B-04875
Nume   Turnul de epocă romană de la Cliţ - Faţa Chicerii
Județ   Sălaj
Unitate administrativă   Băbeni
Localitate   Cliţ
Punct   Faţa Chicerii
Reper   Urmele turnului roman de observaţie se află la aproximativ 500 m est de localitatea Criţ, pe un promontoriu înalt cu vedere spre valea Someşului de la est, asupra căreia avea o perspectivă de aproape 180°.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   pădure
   
|<<
2 / 2
Scroll