Informaţii despre imagine
Autor   ICEM Tulcea
Titlu   Planul cetății Argamum și amplasarea sectoarelor cercetate, scara 1:1000
Tip   plan
Descriere   Imaginea reprezintă planul cetății Arhamum și sectoarele cercetate până în anul 1998
Data imaginii   1998
Sursa   Arhiva Direcției Monumentelor Istorice
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   160653.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-A-05808
Nume   Situl arheologic de la Jurilovca-Orgame/Argamum - Capul Dolojman
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Jurilovca
Localitate   Jurilovca
Punct   Capul Dolojman
Reper   Situl se află la circa 4,5 km est de localitatea Jurilovca, pe malul lacului Razim, pe un promontoriu stâncos.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
   
|<<
<
222 / 230
>
>>|
Scroll