Informaţii despre imagine
Autor   Sorin Bulzan
Titlu   Satul Batăr pe o captură Google Earth cu posibilul amplasament al cetății și manăstirii
Data imaginii   2021
Sursa   Bulzan, Sorin, Noi cercetări arheologice de teren din teritoriul comunei Batăr, județul Bihor, Crisia LI, p. 104
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   27392.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BH-II-m-B-01102
Nume   Cetatea de epoca medievală de la Batăr - Insula Biserica Turcilor
Județ   Bihor
Unitate administrativă   Batăr
Localitate   Batăr
Punct   Insula Biserica Turcilor
Reper   Situl se află la cca 450 m sud de limita estică a localităţii, în sudul şoselei Batăr - Tăut, pe malul Crişului Negru.
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   păşune
   
1 / 1
Scroll