Informaţii despre imagine
Autor   Petre Roman
Titlu   Profil stratigrafic al șanțului de apărare care mărginea tell-ul eneolitic
Tip   desen
Descriere   Stratigrafia șanțului de apărare în formă de U care mărginea la nord și nord-est așezarea gumelnițeană.
Data imaginii   1961
Sursa   Petre Roman, O așezare neolitică la Măgurele, Studii și Cercetări de Istorie Veche, 2, 1962, p. 261, fig. 3
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   179427.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-I-s-A-15141
Nume   Situl arheologic de la Alunişu - Movila Filipescu / Broscărie (Broscărie)
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Oraş Măgurele
Localitate   Alunişu
Punct   Movila Filipescu
Reper   Situl se află în vatra satului Alunişu, pe malul nordic al râului Ciorogârla la est şi vest de curtea depozitului de colectare a ambalajelor.
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   locuire
   
1 / 4
>
>>|
Scroll