Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   60669.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CT-I-s-B-02562
Name   Aşezarea greco-romană de la 2 Mai
County   Constanţa
Commune   Limanu
City/Town/Village   2 Mai
Landmark   la NV de sat, fosta grădină C.A.P.
Hydrographic landmark - name   Mangalia
Hydrographic landmark - type   lac
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Last record update   17.06.2010
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Locuire  Epoca greacă (sec. IV a.Chr. - sec. III a.Chr.) neprecizată     CT-I-s-B-02562 
aşezare  Epoca romană romană      

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-constanta-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 935, poz. 34, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/constanta.pdf [Ordin MCC] (site record source)
3. Rădulescu, Adrian; Bărbulescu, Maria; Buzoianu, Livia, Observaţii privind importul amforelor ştampilate în sud-estul Dobrogei, Pontica, XVIII, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Constanţa, 1985, 56, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=8474-observatii-privind-importul-amforelor-stampilate-in-sud-estul-dobrogei--pontica--xviii-1985 [Publicaţie] (site record source)
4. Boroneanţ, Vasile, Cercetări perieghetice pe malul Mării Negre între Cponstanţa şi Vama Veche, Pontica, X, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Constanţa, 1977, 324, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=22153-cercetari-perieghetice-pe-malul-marii-negre-intre-cponstanta-si-vama-veche--pontica--x-1977 [Publicaţie]
5. Irimia, Mihai, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, XIII, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Constanţa, 1980, 66-118 [Publicaţie]
 
 
Scroll