Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   60605.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CT-I-s-B-02566
Name   Aşezarea greco-romană de la 23 August
County   Constanţa
Commune   23 August
City/Town/Village   23 August
Landmark   pe o mică peninsulă pe latura de SV a lacului Tatlageacul Mare
Hydrographic landmark - name   Tatlageac
Hydrographic landmark - type   lac
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Din zonă provine şi o monedă callatiană de sec. III a.Chr.
Last record update   01.07.2010
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca greco-romană (sec. III a.Chr. - sec. VI p.Chr.) neprecizată     CT-I-s-B-02566 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 1971

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București BORONEANȚ Vasile

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-constanta-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 937, poz. 40, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/constanta.pdf [Ordin MCC] (site record source)
3. Irimia, Mihai, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, XIII, Muzeul de Arheologie Constanța, Constanţa, 1980, 66-118, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=21322-date-noi-privind-asezarile-getice-din-dobrogea-in-a-doua-epoca-a-fierului--pontica--xiii-1980 [Publicaţie] (site record source)
4. Sîrbu, Valeriu, Nouvelles considérations générales concernant l'importation des amphores greques sur le territoire de la Roumanie (les VIe-Ier siècles av.n.è.), Pontica, XVI, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Constanţa, 1983, 45, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=7620-nouvelles-considerations-generales-concernant-l-importations-des-amphores-greques-sur-le-territoire-de-la-roumanie--pontica--xvi-1983 [Publicaţie] (site record source)
5. Boroneanţ, Vasile, Cercetări perieghetice pe malul Mării Negre între Cponstanţa şi Vama Veche, Pontica, X, Muzeul de Arheologie Constanța, Constanţa, 1977, 324, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=22153-cercetari-perieghetice-pe-malul-marii-negre-intre-cponstanta-si-vama-veche--pontica--x-1977 [Publicaţie]
 
 
Scroll