Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   60892.22
Name   Situl arheologic de la Adamclisi - Platoul de Est
County   Constanţa
Commune   Adamclisi
City/Town/Village   Adamclisi
Address   Adamclisi
Place   Platou Est
Landmark   Situl se află pe platoul aflat la NV de Adamclisi şi la E de cetatea Tropaeum Traiani.
Hydrographic landmark - name   Urluia
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   păşune
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
State of preservation   medie / 25.11.2009
Natural hazards   Animale: 3 / 25.11.2009
Human risk   Afectare parţială: 3 / 25.11.2009; Vandalism: 3 / 25.11.2009
Ownership   public
Last record update   13.01.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
asezare  Epoca bronzului târziu Coslogeni      
Mormânt de inhumaţie  Epoca medievală timpurie (sec. VIII-X) neprecizată  

mormant de copil

 
Aşezare  La Tène neprecizată      
Apeduct  Epoca romană    

Apeductul porneşte de la cismelele satului şi duce la cetate

 
aşezare  Hallstatt        
Locuire  Epoca elenistică        

Bibliography
1. Olariu, Cristian, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
2. M. Irimia, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, 13, 1980, p. 66-118.
3. Bogdan-Cătăniciu, Ioana; Barnea, Alexandru, Tropaeum Traiani, I, 1979, 179-180 [publicație]
 
 
Scroll