Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   100790.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GR-I-s-B-14758
Name   Situl arheologic de la Adunaţii-Copăceni - Dăneasca
County   Giurgiu
Commune   Adunaţii-Copăceni
City/Town/Village   Adunaţii-Copăceni
Address   Strada Lunca Argeşului nr. 57-59
Place   Dăneasca
Landmark   Aşezarea se află în perimetrul satului Adunaţii Copăceni, aflat la 2,5 km est de şoseaua Bucureşti-Giurgiu, pe malul din dreapta râului Argeş, chiar în vatra localităţii, în punctul Dăneasca.
Hydrographic landmark - name   Argeş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă înaltă
Land utility   plantaţie de copaci
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   În punctul cunoscut sub numele de Dăneasca au fost descoperite vestigii arheologice din mai multe epoci, cele mai numeroase fiind din epoca medievală timprie, cultura Dridu şi din epoca bronzului târziu, cultura Tei, faza a IV-a. Astfel, imediat sub stratul vegetal, a fost identificat un strat medieval timpuriu. Sub acesta au fost semnalate straturi de cultură din epoca bronzului timpuriu şi mijlociu. Pe baza materialului ceramic, au fost semnalate aşezări getice si din arealul culturii Sântana de Mureş-Cerneahov.
Stratigrafie: Sub stratul vegetal gros de circa 0, 25-0,30 m, a fost identificat un strat subţire de 10 – 20 cm, incluzând chiar o locuinţă de suprafaţă, care aparţin feudalismului timpuriu. Al treilea strat care urmează, gros de 25-55 cm aparţine aparţine culturii Tei. Sub stratul de cultură Tei, la adâncimea de 80 cm au fost descopeite şi fragmente ceramice din epoca bronzului timpuriu, cultura Glina. În timpul cercetărilor au fost descoperite două locuinţe de suprafaţă. Din cele două locuinţe şi din stratul arheologic s-au recoltat bogate materiale: resturi osteologice, cochilii de melci şi scoici, piese litice, câteva piese de os, fusaiole de lut şi o cantitate apreciabilă de ceramică.
Discoverer   Vasile Barbu, Christian Schuster
Date of discovery   1987-1988
Site Surface   1 ha
State of preservation   medie / 21.01.2019
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 21.01.2019
Ownership   privat
Last record update   08.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina     GR-I-m-B-14758.03 
Aşezare  La Tène (sec. II - I a. Chr.) geto-dacică     GR-I-m-B-14758.02 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei / IV  

Ceramica fină, decorată, a permis încadrarea aşezării Tei de la Adunaţii Copăceni, în faza a IV-a de evoluţie a culturii.

Situl măsoară 1 ha.

GR-I-m-B-14758.03 
Aşezare  Epoca migraţiilor Sântana de Mureş - Cerneahov      
Aşezare  Epoca medievală timpurie Dridu      
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)       GR-I-m-B-14758.01 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2012-2013

Cauza cercetării: amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte folosinţe. Nr. autorizației de cercetare: 68/2012

* ȘERBĂNESCU Done
Muzeul Civilizației Gumelnița-Oltenița * *
2. cercetări de suprafață 2009-2011

Institutul Român de Tracologie SCHUSTER Christian
3. cercetare sistematică, periegheză 1987-1988

Din cauza plantaţiilor de pomi a fost cercetată numai o suprafaţă de 80 mp din toată aşezarea.

Muzeul "Tehari Antonescu" din Giurgiu BARBU Vasile
BARAC Raluca
SCHUSTER Cristian

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1225, poz. 5-8 [Ordin MCC] (site record source)
3. Barbu, Vasile, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1983 - 1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=716 [Publicaţie] (site record source)
4. Schuster, Christian; Popa, Traian, Cercetări privind epoca bronzului în judeţul Giurgiu (invesigaţiile din anii 1986-1994), Buletinul muzeului judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu, 1, S.C. ROMFEL S.R.L., 1995, 20-54 [Publicaţie]
5. Barbu, Vasile, Aspecte ale culturii Sântana de Mureş în estul Câmpiei Române, Symposia Thracologica, 6, Piatra Neamţ, 1988, 173 [Publicaţie]
6. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2013 [Fişă tehnică] (site record source)
7. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2012, 164 [Fişă de sit]
8. Schuster, Christian, Studiu Arheologic, Planul Urbanistic General al comunei Adunații-Copăceni, județul Giurgiu, Giurgiu, 2011, 10, 16, 28 [Publicaţie]
 
 
Scroll