Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   100790.05
Name   Situl arheologic de la Adunaţii-Copăceni-La Pod
County   Giurgiu
Commune   Adunaţii-Copăceni
City/Town/Village   Adunaţii-Copăceni
Place   La Pod
Landmark   Situl este localizat în partea de nord a localităţii, la sud-est de capul de pod al şoselei Bucureşti-Giurgiu (DN5 sau E70), imediat în apropierea şoselei, la cca 220 de metri sud de malul sudic al Argeşului, în zona intersecţiei străzilor Şoseau Giurgiului cu Strada Masa Domnească.
Hydrographic landmark - name   Argeş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă înaltă
Land utility   extravilanul comunei Adunaţii Copăceni
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl se află pe un promontoriu ce înainta spre valea Argeşului. A fost identificat un nivel de locuire atribuit culturii Dridu. Sub stratul Dridu au fost documentate piese ceramice aparţinând culturii Sântana de Mureş, civilizaţiei getice şi culturii Tei III.
Notes   Zona a fost puternic afectată de alunecările de teren şi de intervenţiile antropice din anii în care s-a lucrat la Canalul Bucureşto-Dunăre şi ulterior. Să păstrat o mică porţiune mai puţin afectată, situată în apropierea stâlpului de înaltă tensiune.
Discoverer   Vasile Barbu şi Cristian Schuster
Date of discovery   1987-1988
Site Surface   1 ha
State of preservation   medie / 11.01.2019
Natural hazards   Alunecări de teren: 5 / 04.03.2022
Human risk   Afectare parţială: 5 / 04.03.2022
Last record update   04.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca migraţiilor (secolele III-IV p. Chr.) Sântana de Mureş - Cerneahov      
aşezare  Epoca modernă (sec. XVIII)        
aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX-X e.n.) Dridu  

Au fost descoperite resturile unei locuinţe Dridu, foarte săracă în inventar ceramic. Într-un din casete s-a putut cerceta şi o vatră exterioară.

 
aşezare  Epoca bronzului târziu Tei / III  

Pe parcursul cercetărilor în acest punct au fost identificate câteva fragmente ceramice ale culturii Tei.

 
aşezare  La Tène (secolele II-I a. Chr.) getică      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2012-2013

Nr. Autorizaţiei de cercetare: 68/2012. Cauza cercetării: Cauza cercetării: amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte folosinţe.

* ȘERBĂNESCU Done
Muzeau Civilizației Gumelnița-Oltenița * *
2. cercetări de suprafață 2009-2011

* SCHUSTER Christian
Institutul Român de Tracologie * *
3. cercetare de salvare 1988-1989

Institutul Român de Tracologie SCHUSTER Cristian
Muzeul "Tehari Antonescu" din Giurgiu BARBU Vasile
BARAC Raluca

Bibliography
1. Schuster, Christian, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 1983 - 1992, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1993, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=716 [Publicaţie]
2. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2013 [Fișă tehnică] (site record source)
3. Șerbănescu, Done, 2012, 263 [Fişă de sit] (site record source)
4. Cercetări privind epoca bronzului în judeţul Giurgiu (investigaţiile din anii 1986-1994), Buletinul Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu, I, Giurgiu, 2000, 20-45 [Publicaţie]
5. Schuster, Christian, Studiu de diagnostic arheologic, Planul Urbanistic General al comunei Adunații-Copăceni, județul Giurgiu, Giurgiu, 2011, 9, 15, 28, 100, 1 [Publicaţie]
 
 
Scroll