Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   63269.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CT-I-s-A-02574
Name   Grup de tumuli de la Agigea
County   Constanţa
Commune   Agigea
City/Town/Village   Agigea
Landmark   de-a lungul Canalului Dunăre - Marea Neagră, la cca. 500 m SE de sat Lazu, 200 m V de lacul Agigea, între acestea şi valea aflată la S de şoseaua Constanţa - Mangalia
Hydrographic landmark - name   Agigea
Site Class   descoperire funerară
Site Type   tumul
Last record update   11.11.2009
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
        Au fost descoperite peste 20 de amfore elenistice.  
        a fost descoperită o amforă de tipul Heracleea Pontică  
Grup de tumuli  La Tène (sec. III - I a. Chr.) neprecizată     CT-I-s-A-02574 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare de salvare 1983

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța CUSTUREA Gabriel
BUZOIANU Livia

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-constanta-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 937, poz. 59, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/constanta.pdf [Ordin MCC] (site record source)
3. Irimia, Mihai, Noi mărturii arheologice privind a doua epocă a fierului în Dobrogea, Pontica, XXIV, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Constanţa, 1991, 97, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=1479-noi-marturii-arheologice-privind-a-doua-epoca-a-fierului-in-dobrogea--pontica--xxiv-1991 [Publicaţie] (site record source)
4. Irimia, Mihai, Date noi privind necropolele din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, XVI, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Constanţa, 1983, 72, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=24019-date-noi-privind-necropolele-din-dobrogea-in-a-doua-epoca-a-fierului--pontica--xvi-1983 [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll