Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   143691.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SB-I-s-A-11927
Name   Situl arheologic din epoca romană de la Agnita
County   Sibiu
Commune   Oraş Agnita
City/Town/Village   Agnita
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Last record update   28.01.2009
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
arme / topor Epoca bronzului neprecizată   de tip Agnita  
Aşezare  Epoca romană (sec. II - III d.Hr.) neprecizată      
Necropolă  Epoca romană (sec. II - III d.Hr.) neprecizată     SB-I-m-A-11927.02 

Bibliography
1. Vulpe, Alexandru, 1975, 6/52 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, 6 [Publicaţie] (site record source)
4. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2069, 6 [Ordin MCC] (site record source)
5. Luca, Sabin Adrian; Pinter, Zeno Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Sibiu, 2003, 29-32 [Repertoriu] (site record source)
 
 
Scroll