Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   1222.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AB-I-s-B-00008
Name   Situl arheologic de la Aiud - Cetăţuie
County   Alba
Commune   Municipiul Aiud
City/Town/Village   Aiud
Place   Cetăţuie
Place, other names   Tinoasa
Landmark   Situl se află la ieşirea din Aiud spre Alba Iulia, în dreptul satului Rădeşti, pe malul drept al Mureşului, la 50 m de râu.
Hydrographic landmark - name   Mureş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   movilă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
Description   Aşezare este de tip pseudo-tell, asupra căreia s-au efectuat mai multe campanii arheologice în perioada 1999-2001. În urma acestora s-a identificat o locuire întinsă pe mai multe epoci istorice.
Date of discovery   1976
Last record update   07.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Wietenberg     AB-I-m-B-00008.06 
Aşezare  Hallstatt mijlociu Basarabi     AB-I-m-B-00008.04 
locuinţă  Hallstatt Basarabi      
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec.VIII) neprecizată      
Aşezare  Neolitic Turdaş     AB-I-m-B-00008.05 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Bodrogkeresztur      
Aşezare  La Tène neprecizată     AB-I-m-B-00008.03 
Aşezare  Epoca romană (sec. II-III) neprecizată     AB-I-m-B-00008.02 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV-VI) neprecizată     AB-I-m-B-00008.01 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare de salvare 2001

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia CIUGUDEAN Horia
GLIGOR Adrian
LUCA Sabin Adrian
2. cercetare sistematică 2000

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia CIUGUDEAN Horia
GLIGOR Adrian
LUCA Sabin Adrian
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu DRAGOTĂ Aurel
3. cercetare sistematică 1999

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia CIUGUDEAN Horia
CIUGUDEAN Daniela
GLIGOR Adrian
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu LUCA Sabin Adrian
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu SPÂNU A.
Muzeul de Istorie Aiud SCROBOTĂ Paul

Bibliography
1. Ciugudean, Horia, Săpăturile de salvare de la Aiud - Cetăţuie, ActaMN, 15, 1978 [Publicaţie]
2. Ciugudean, Horia, Aiud - Cetăţuie, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
3. Ciugudean, Horia, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2001, p. 24-25, nr. 4, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=858 [Publicaţie] (site record source)
4. Ciugudean, Horia, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, p. 8-9, nr. 3, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=105 [Publicaţie] (site record source)
5. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, nr.13 [Publicaţie] (site record source)
6. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 4, poz. 15-21 [Ordin MCC] (site record source)
7. Borangic, Cătălin, Studiu istoric pentru Planul Urbanistic General al municipiului Aiud, 2020 [Fişă de sit]
 
 
Scroll