Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   175233.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VN-I-s-A-06351
Name   Necropola hallstattiană de la Bârseşti - Lacul Dumbrăvii
County   Vrancea
Commune   Bârseşti
City/Town/Village   Bârseşti
Place   Lacul Dumbrăvii
Place, other names   Platoul Dumbrava
Landmark   Platoul Dumbrava este împărţit între izlazul comunei Bârseşti şi zona grădinilor şi târlelor aparţinând comunei Vrâncioia.
Geomorphology   deal
Site Class   descoperire funerară
Site Type   tumul
Description   Necropola de pe platoul Dumbravă din comuna Bârseşti (cod RAN 175233.01) a fost săpată parţial în anii 1955-1958 de către Sebastian Morintz, anume 28 din cei 48 de tumuli identificaţi până acum. Aceste cercetări au fost publicate sub formă de rapoarte arheologice preliminare.
În anii 2014 şi 2015 au mai fost cercetaţi 2 tumuli.
Site Surface   Tumulul avea o ȋnălţime aparentă de 1,3 metri şi un diametru de circa 12 x 13 metri.
State of preservation   medie / 03.01.2017
Human risk   Afectare parţială: 3 / 03.01.2017
Last record update   20.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Necropolă  Hallstatt târziu (sec. VI - V a. Chr.) Ferigile - Bârseşti  

Staţiune eponimă pentru grupul cultural Bârseşti-Ferigele. Până în prezent, din cei aproape 50 de tumuli identificaţi, au fost cercetaţi 28 de tumuli între anii 1955-1958 şi 2 tumuli între anii 2014-2015. Din vechile săpături reiese că majoritatea movilelor au fost înălţate din pământ roşu şi erau protejate de un înveliş de pietre. Tumulii (cu diametrul de 8-20 metrii şi înălţimea de 0,2-0,9 m) au fost ridicaţi deasupra mormintelor de incineraţie cu resturile cremaţiei depuse pe solul antic sau în urnă, morminte care aveau şi inventar ceramic, piese de port şi arme.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2021

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti TELEAGA Emilian
Muzeul Vrancei, Focşani APOSTU Aurora Emilia
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie VASILIU Remus Geo
ȘTIRBU Franceska
2. 2017

cercetare sistematică

* TELEAGĂ Emilian
* GHIȚĂ Ecaterina
* GANCEV Ilie
* GHEORGE Leahu
* POSTICĂ Ștefan
* SICINSCHII Eugeniu
IAB * *
Universitatea de Stat din Republica Moldova * *
3. cercetare sistematică 2016

* TELEAGĂ Emilian
* CONSTANTIN Cătălin
* GHIȚĂ Ecaterina
* ISTRATE Vasilică
* ICHIM Pavel
* PAȘENCIUC Natalia
* BREABĂN Ana Ioana
* ZICKGRAF Benno
* RIESE Torsten
Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Știinţe a Moldovei, Chișinău * *
Universitatea Tehnică "Gheorge Asachi" din Iași * *
Posselt & Zickgraf Prospektionen, Marburg * *
Facultatea de Geografie a Universităţii "A.I. Cuza" din Iași * *
IA Vasile Pârvan, București * *
4. cercetare sistematică 2015

În afară de Emilian Teleaga ceilalți participanți sunt studenți ai Universității de Stat din Republica Moldova.

* TELEAGA Emilian
* DUMITRU Avram
* ARTEMIS Bălan
* CEBANU Andrei
* FANARI Nina
* IORGA Adrian
* MORARIU Diana
* PASCALOV Gheorghi
* NEGRU Gheorghe
Universitatea de Stat din Republica Moldova * *
5. cercetare sistematică 2014

* APOSTU Aurora-Emilia
* STĂNESCU Mădălina
* TELEAGĂ Emilian
* SÂRBU Dorin
IAB * *
M Vrancei * *

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2399, poz. 22 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Teleagă, Emilian, Bârseşti | Judeţ: Vrancea | Punct: Necropola de pe platoul Dumbravă | Anul: 2014, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 33, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5291&d=Barsesti-Vrancea-Necropola-de-pe-platoul-Dumbrava-2014 [Publicaţie]
4. Teleagă, Emilian, Bârseşti | Judeţ: Vrancea | Punct: Platoul Dumbravă | Anul: 2015, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 18-19, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5474&d=Barsesti-Vrancea-pe-platoul-Dumbrava-2015 [Publicaţie]
5. Teleagă, Emilian, Bârseşti | Judeţ: Vrancea | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5638&d=-Barsesti-Vrancea-2016 [Publicaţie]
6. Teleagă, Emilian et all, Bârseşti-Vrâncioaia | Judeţ: Vrancea | Punct: Platoul Dumbravă | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5955&d=Barsesti-Vrancioaia-Vrancea-Platoul-Dumbrava-2017 [Publicaţie]
7. Teleagă, Emilian, 8. Bârsești, jud. Vrancea Punct: platoului Dumbravă - Tumulul 34, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2021, 2022 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll