Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   158207.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06053
Name   Cetatea de epoca medievală de la Bencecu de Jos - Dosul
County   Timiş
Commune   Pişchia
City/Town/Village   Bencecu De Jos
Place   Dosul
Landmark   În urma a numeroase investigaţii arheologice desfăşurate în zonă, „Cetatea Dosul” nu a putut fi identificată în teren. Conform LMI, cetatea ar trebui să fie situată în extravilan, la 1,2 km nord-vest de sat.
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
Notes   Verificările minuţioase ale bibliografiei de specialitate, analiza hărţilor şi planurilor topografice habsburgice, precum şi consultarea izvoarelor documentare, nu au permis identificarea în hotarul actualei localităţi Bencecu de Jos a vreunei fortificaţii medievale. Analiza imaginilor satelitare şi a ortofotoplanurilor a furnizat numeroase „piste” dar care, în urma verificărilor de teren, nu s-au dovedit a fi obiectivul vizat.
Singurele indicii toponimice se regăsesc în harta topografică 1:25.000, ediţia 1975 unde, între localităţile Bencecu de Jos şi Bencecu de Sus îşi are obârşia
un pârâu temporar care formează Valea Dosului. În versantul drept al acestei văi, în dreptul unei foste ferme de recoltare a fructelor, se regăseşte toponimul „Dos” (coordonate GPS 45 54 07 N; 21 23 19 E; 155 m altitudine). Punctul respectiv se află la 3,5 km V de biserica ortodoxă din localitate şi nu la „1,2 km NV de sat”.
În urma a numeroase investigaţii arheologice desfăşurate în zonă, „Cetatea Dosul” nu a putut fi identificată în teren.

Cercetările mai recente realizate în 2022, cu ocazia întocmirii Planului Urbanistic General, propun Valea Fâneţelor ca posibilă zonă pentru localizarea cetăţii.
Last record update   26.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Cetate  Epoca medievală (secolele XII - XIV)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2006-2008

Universitatea de Vest din Timișoara STAVILĂ Andrei
BOLCU Lavinia
MATEI Cosmin
VIDRA Lucian
MĂRUIA Liviu
CÎNTAR Adrian
MICLE Dorel
ARDEALEAN Mircea
DOROGOSTAISKY Leonard

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, p. 2219, poz. 7 [Ordin MCC] (site record source)
3. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj - Napoca, 2011 [Publicaţie]
4. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll