Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158207.06
Name   Situl arheologic de la Bencecu de Jos - La SV de C.A.P. şi la N de Valea Băcinului
County   Timiş
Commune   Pişchia
City/Town/Village   Bencecu De Jos
Place   La SV de C.A.P. şi la N de Valea Băcinului
Place, other names   Obiectiv 1
Landmark   Situl arheologic se află la 2,4 km NV de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos, la 3,4 km NNV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus, la 5,3 km ENE de biserica ortodoxă din Pişchia, pe versantul drept al Văii Băcinului, fiind amplasat pe suprafaţa unei terase fluviale înălţată cu circa 5 m faţă de albia largă şi joasă a văii.
Hydrographic landmark - name   Băcin
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Din punct de vedere geografic, situl arheologic este amplasat în Dealurile Lipovei, pe cursul inferior al Pârâului Băcin, versantul drept al acestuia. Obiectivul arheologic ocupă un bot de terasă bine individualizat, generat de confluenţa pârâului Valea Fâneţelor cu pârâul Băcin, fiind dominat înspre nord de culmea Dealului Bătrân (202,4 m altitudine). Expunerea sudică şi controlul accesului pe Valea Băcinului conferă sitului o poziţie favorabilă.

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unor sporadice materiale arheologice, reprezentate îndeosebi din fragmente ceramice de dimensiuni mici, situaţia fiind generată de faptul că terenul a fost lucrat cu mijloace mecanice în agricultura modernă.

Pârlogirea actuală şi existenţa unei vegetaţii ierboase abundente oferă o vizibilitate redusă la sol, dar sondajul pentru controlul texturii solului (40x50x50 cm) a relevat un strat de cultură arheologic substanţial, cu fragmente ceramice şi de chirpic, precum şi cu urme de arsură în compoziţie.
Discoverer   Dorel Micle, Liviu Măruia, Adrian Cîntar, Cosmin Matei
Date of discovery   2006
Site Surface   1,2 ha
State of preservation   medie / 12.01.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 12.01.2016
Last record update   22.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca bronzului        
aşezare  Epoca post-romană (secolele II-IV p. Chr.)        
aşezare  Epoca medievală (secolele X-XII)        
aşezare  Epoca medievală (secolele XIV-XVI)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2006

Universitatea de Vest din Timişoara MICLE Dorel
MĂRUIA Liviu
CÎNTAR Adrian
MATEI Cosmin

Bibliography
1. Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Cîntar, Adrian; Matei, Cosmin [Fişă de sit] (site record source)
2. Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Dorogostaiski, Leo; Cîntar, Adrian, Noi descoperiri arheologice de teren în zona de NV a Banatului, acoperită de Câmpia Vingăi şi Dealurile Lipovei (I), SIB, 30-31, Timișoara, 2006-2007, 5, obiectivul 4 [Publicaţie]
3. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
4. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, Timișoara, 2011, 548-552 [Publicaţie]
 
 
Scroll