Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158207.03
Name   Situl arheologic de la Bencecu de Jos - Valea Fâneţelor
County   Timiş
Commune   Pişchia
City/Town/Village   Bencecu De Jos
Place   Valea Fâneţelor
Place, other names   Obiectiv 3
Landmark   Situl arheologic se află la 2 km N de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos, la 6 km SSE de biserica ortodoxă din Fibiş, la 7,9 km ENE de biserica ortodoxă din Pişchia şi la 40 m N de versantul drept al pârâului Valea Fâneţelor.
Hydrographic landmark - name   Valea Fâneţelor
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   păşune; lizieră
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situat din punct de vedere geografic în vestul Dealurilor Lipovei, obiectivul arheologic ocupă terasa mediană cu expunere sudică a Dealului Bătrân (202,4 m). Buna vizibilitate asupra Văii Fâneţelor, apropierea de sursele de apă, precum şi altitudinea relativă de aproximativ 20-22 m faţă de talvegul sursei principale de apă (pârâul Valea Fâneţelor), fac ca poziţionarea sitului să fie una favorabilă.

Cercetările arheologice de teren au descoperit sporadice fragmente ceramice, densitatea mică a materialelor arheologice fiind generată şi de pârlogirea terenului, care nu a fost afectat de lucrările agricole moderne.
Discoverer   Dorel Micle, Liviu Măruia, Leonard Dorogostaisky
Date of discovery   2007
State of preservation   bună / 11.01.2016
Human risk   Afectare parţială: 2 / 11.01.2016
Last record update   22.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca bronzului        
aşezare  Epoca fierului Hallstatt      
aşezare  Epoca medievală (secolele X-XII)        
aşezare  Epoca medievală (secolele XIV-XVI)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

* DOROGOSTAISKY Leonadr
* VIDRA Lucian
* ABAGIU Alice
* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu
* CÎNTAR Adrian
U Timişoara * *
Arheo Vest * *

Bibliography
1. Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Dorogostaisky, Leonard [Fişă de sit] (site record source)
2. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, Timișoara, 2011, 555-560 [Publicaţie]
3. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll