Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158207.02
Name   Situl arheologic de la Bencecu De Jos - Valea Fâneţelor SE
County   Timiş
Commune   Pişchia
City/Town/Village   Bencecu De Jos
Place   Valea Fâneţelor SE
Place, other names   Obiectiv 2
Landmark   Situl arheologic se află la 2,24 km NE de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos, la 4,47 km NNE de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus, la 6,6 km SSE de biserica ortodoxă din Fibiş, la 600 m SE de versantul stâng al pârâului Valea Fâneţelor şi la 2,5 km NNE de versantul drept al pârâului Băcin.
Hydrographic landmark - name   Valea Fâneţelor, Băcin
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   păşune şi pâlcuri de arbuşti spinoşi
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Obiectivul arheologic ocupă culmea unui deal, reprezentat de interfluviul format între cele două fire principale de la obârşia Pârâului Valea Fâneţelor. Sursele de apă sunt în apropiere şi sunt reprezentate de izvoare de coastă, astăzi colmatate. Expunerea este VSV, cu bună vizibilitate spre cursul median şi inferior al Văii Fâneţelor, cât şi spre Valea Băcinului.
Discoverer   Dorel Micle, Lucian Vidra
Date of discovery   2007
State of preservation   bună / 11.01.2016
Human risk   Afectare parţială: 2 / 11.01.2016
Last record update   22.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Postromană (secolele II-IV)    

Cercetările arheologice de suprafaţă au relevat existenţa unor sporadice fragmente ceramice daco-romane, majoritatea atipice.

 
asezare  Epoca medievală (secolele XIV-XVI)    

Cercetările arheologice de suprafaţă au relevat existenţa unor sporadice fragmente, medieval dezvoltate, majoritatea atipice.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

Universitatea de Vest din Timişoara MICLE Dorel
VIDRA Lucian

Bibliography
1. Micle, Dorel; Vidra Lucian [Fişă de sit] (site record source)
2. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, Timișoara, 2011, 553-554 [Publicaţie]
3. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll