Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158216.04
Name   Aşezarea de epoca postromană de la Bencecu De Sus - Bencecu de Sus SV
County   Timiş
Commune   Pişchia
City/Town/Village   Bencecu De Sus
Place   Bencecu de Sus SV
Place, other names   Obiectiv 4
Landmark   Situl arheologic se află la 2 km SV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus, la 4,2 km NNV de biserica ortodoxă din Ianova, la 260 m S de DC 60 Pişchia – Bencecu de Sus şi la 140 m N de versantul drept al unuia dintre firele de obârşie ale pârâului Valea Bencecului.
Hydrographic landmark - name   Valea Bencecului
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl se află poziţionat din punct de vedere geografic în vestul Dealurilor Lipovei, pe terasa mediană din versantul drept al văii unui fir de apă temporar afluent al Pârâului Valea Bencecului. Altitudinea relativă a sitului este de 15 m faţă de talvegul pârâului menţionat mai sus.
Discoverer   Dorel Micle, Adrian Cîntar
Date of discovery   2006
State of preservation   medie / 12.01.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 12.01.2016
Last record update   26.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca postromană (secolele II-IV)    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unui bogat material arheologic post-roman (ceramică, râşniţe, lustruitoare).

 
piese litice / râşniţă Epoca post-romană (sec. III-IV)     fragment râşniţă  
unealtă / lustruitor Epoca post-romană (sec. III-IV)     Autorul îl menţionează ca fiind fragmentar, dar în imagine apare întreg  
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2006

Universitatea de Vest din Timişoara MICLE Dorel
CÎNTAR Adrian

Bibliography
1. Micle, Dorel; Cîntar, Adrian [Fişă de sit] (site record source)
2. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, 2011 [Publicaţie]
3. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll