Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158216.05
Name   Situl arheologic de la Bencecu De Sus - Bencecu de Sus SV
County   Timiş
Commune   Pişchia
City/Town/Village   Bencecu De Sus
Place   Bencecu de Sus SV
Place, other names   Obiectiv 6
Landmark   Situl arheologic se află la 2,43 km SV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus, la 4 km NNV de biserica ortodoxă din Ianova, la 525 m S de DC 60 Pişchia – Bencecu de Sus şi la 215 m V de versantul drept al unui afluent dreapta, fără nume, al pârâului Valea Bencecului.
Hydrographic landmark - name   Valea Bencecului
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Obiectivul este poziţionat din punct de vedere geografic în vestul Dealurilor Lipovei, pe terasa mediană din versantul drept al Văii Bencecului, având o bună vizibilitate asupra acesteia. Altitudinea relativă a sitului faţă de talvegul pârâului Valea Bencecului este de 15 m, existând de asemenea la est un curs de apă temporar, acesta având debit semnificativ doar în cazul unor cantităţi de precipitaţii sporite.
Discoverer   Dorel Micle, Adrian Cîntar
Date of discovery   2006
State of preservation   medie / 12.01.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 12.01.2016
Last record update   26.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Preistorie    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unor sporadice fragmente ceramice preistorice, care nu au putut fi încadrate într-o perioadă mai exactă.

 
aşezare  Postromană (secolele II-IV)    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unor sporadice fragmente ceramice cenuşii postromane.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2006

Universitatea de Vest din Timişoara MICLE Dorel
CÎNTAR Adrian

Bibliography
1. Micle, Dorel; Cîntar, Adrian [Fişă de sit] (site record source)
2. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, 2011 [Publicaţie]
3. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll