Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   107412.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   MM-I-s-A-04376
Name   Situl arheologic de la Bogdan Vodă - La Mănăstire
County   Maramureş
Commune   Bogdan Vodă
City/Town/Village   Bogdan Vodă
Place   La Mănăstire
Place, other names   La Crucea de Sus
Landmark   la cca 300 m est de centrul localităţii, în locul unde după tradiţie se afla „palatul lui Dragoş Vodă
Site Class   structură de cult; descoperire funerară
Site Type   edificiu religios; necropolă
Notes   În 1937 aici s-a ridicat o biserica nouă de lemn, pe temelie de piatră.cu ocazia construirii noii biserici, au fost scoase la lumină, în urma săpăturilor din 1964–1965, ruinele unei biserici de piatră, ale cărei temelii se găsesc şi sub biserica de lemn, precum şi un cimitir creştin.
Biserica este menţionată într-un document din anul 1471 publicat de I. Mihályi108. Ea este localizată la marginea dinspre Dragomireşti a Cuhei, fiindu-i atribuit hramul „Sfântul rege Ştefan”.

Materialul arheologic rezultat în urma săpăturilor se păstrează în colecţia Muzeului Judeţean Maramureş (nr. inv. 858–863, IF. 1.623–1.683).
Last record update   11.05.2015
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului târziu Gáva      
Biserică de piatră  Epoca medievală (sec. XIII - XIV) neprecizată  

Biserica dezvelită este de tip „sală”, cu lungimea exterioară de 23 m şi lăţimea de 11,50 m, grosimea temeliilor zidurilor oscilând între 1,10 şi 1,20 m, în afară de cele ale turnului-clopotniţă, care au 1,65 m. Ca plan, biserica se compune dintr-un turn-clopotniţă pe latura de apus, de formă dreptunghiulară, cu laturile de 3,50 şi 5 m, o navă de asemenea dreptunghiulară, cu dimensiunile
interioare de 11 şi 9 m, cu două contraforturi oblice de colţ spre apus şi un altar lat de 4,50 m terminat spre răsărit printr-o absidă poligonală cu trei laturi din octogon. Pe muchiile altarului se află contraforturi, iar pe latura nordică o mică încăpere, cu dimensiunile interioare de 3,30 x 2,50 m, asemănătoare unei sacristii atât ca formă, cât şi ca dispoziţie în plan. S-a apreciat că întregul
monument a fost construit într-o singură etapă. Zidăria este din piatră brută de carieră, legată cu mortar de var. S-a folosit şi piatra cioplită la portalul intrării principale de pe latura de vest a turnului, la cadrul uşii dintre parterul turnului clopotniţă şi navă şi la copertina soclului bisericii. Din analiza planului bisericii au putut fi deduse şi anumite elemente ale elevaţiei sale. Foarte probabil, turnul clopotniţă avea deasupra parterului încă două niveluri, nava un tavan din grinzi de lemn, iar altarul o boltă semicirculară din piatră, terminată deasupra absidei cu o semicalotă. Fragmentele de tencuială cu pictură găsite în molozul provenit de pe urma demantelării dovedesc faptul că monumentul a fost zugrăvit în interior, nu se ştie însă dacă pictura datează de la origine.

MM-I-m-A-04376.01 
Necropolă  Epoca medievală (sec. XIII - XIV) neprecizată  

Cimitirul are două faze. O parte din morminte sunt mai vechi decât momentul construirii bisericii de piatră, gropile lor fiind acoperite de pavajul de la sud de turnul-clopotniţă, ce corespunde vechiului
nivel de călcare, sau sunt tăiate de şanţurile de fundaţie ale bisericii de piatră, iar o altă parte sunt contemporane cu biserica. Mormintele aparţin unui cimitir creştin, scheletele fiind orientate vest-est, cu braţele aduse pe piept sau în regiunea abdomenului. Mormintele din prima fază erau lipsite de inventar.

MM-I-m-A-04376.02 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1638, poz.21 [Ordin MCC] (site record source)
3. Kacsó, Carol, Repertoriul arheologic al județului Maramureş, Eurotip, Baia Mare, 2011, 263 [Publicaţie]
 
 
Scroll