Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   42691.07
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BR-II-m-A-02130
Name   Ansamblul sitului medieval al bisericii Sf. Arhanghel Mihail Brăila
County   Brăila
Commune   Municipiul Brăila
City/Town/Village   Brăila
Address   Piaţa Traian, fosta Piaţă Lenin 1
Place, other names, other languages   Ibrail
Landmark   Ansamblul este localizat în centrul oraşului Brăila.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   câmpie
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult; descoperire funerară
Site Type   edificiu religios; necropolă
Description   O menţiune din secolul XVII a lui Hubert Wysocki (P.P. Panaitescu, Călători poloni în Ţarile Române, Bucureşti, Acad. Rom., Studii şi Cercetări, XVII, 1930) afirmă că acest lăcaş a fost construit în anul 1667, iniţial pentru cultul musulman şi se numea "mesdijd" sau “geamie”. În anii 1808-1810 şi 1831 a fost transformat în biserică ortodoxă dându-i-se hramul "Sf. Arhanghel Mihail". Actuala biserică a suferit transformări, în 1832 adăugându-i-se absida altarului din cărămidă cu ajutorul financiar al paharnicului Iancu Slătineanu. Minaretul de zid a fost înlocuit cu o clopotniţă de lemn (1828-1829). În anul 1862 biserica a fost fiind mărită spre vest cu cca. 8 m. În interior, biserica are un tavan de lemn ornamentat, iar partea centrală a plafonului, "gobec"-ul este pictată. La catapeteasma bisericii este aşezată icoana Sf. arhanghel Mihail executată în Rusia în 1834 şi dăruită acestei biserici de marele duce Mihail Pavbici. Pictura murală existentă a fost realizată între 1948-1949, în frescă de către pictorul Andrei Răileanu. Potrivit lui H. Stanescu - iniţiat în studiul monumentelor musulmane - monumente cu specific similar bisericii Sf. Arhanghel Mihail din Brăila nu se mai afla pe teritoriul României, iar în afara ţării mai sunt doar două, una în fosta Iugoslavie şi una în Bulgaria.
Notes   Datorită fragilităţii zidurilor din cărămidă nearsă şi a terenului prost de fundare (loess macroporic cu grad mare de umiditate, monumentul a suferit numeroase intervenţii care nu au afectat înfăţişarea bisericii. În 1922 pe baza documentaţiei aprobate de Ministerul Cultelor zidul a fost parţial refăcut înlocuindu-se cărămida nearsă cu cărămidă presată. În 1935 s-a încercat eliminarea igrasiei prin practicarea la exterior al unui canal de aerisire. În 1962, ca urmare a tasărilor de teren, peretele din colţul de S-V s-a deplasat şi a fost refăcut între 1966-1967, cu o subzidire. Proiectul de restaurare-consolidare a bisericii grav afectate seismele succesive şi-a propus realizarea în primul rând a problemelor de rezistenţă. Din cauza umiditităţii de capilaritate şi a condensului, pictura este degradată în prezent în proporţie de 75%.
State of preservation   medie / 01.01.1995
Natural hazards   Cutremur: 4 / 01.01.1995; Exces de apă în sol: 4 / 01.01.1995
Ownership   privat
Owner   BOR
Last record update   07.04.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Mecet otoman  Epoca medievală târzie (sec. XVIII) neprecizată  

Fazei I de construcţie a clădirii, lăcaşul de cult musulman construit din cărămidă nearsă, i s-a adăugat absida altarului din caramidă bine arsă. Ferestrele dinspre răsărit au fost astupate şi au fost înlocuite ferestrele înguste suprapuse de pe faţadele nord si sud, cu fereste simple, largi şi rotunjite păstrate şi astăzi. Sub tencuială se păstrează urme ale ferestrelor de sus ale fostei geamii, astupate cu cărămidă. Partea veche a cladirii - fost mesdjid - este sustinuta de pilastri de stejar, plasati în zidurile exterioare si liberi în interior, puternic contravântuiţi.

 
necropola de incineraţie  Epoca medievală dezvoltată-epoca modernă (1667-1828) neprecizată  

Cimitir turcesc, situal lângă „mesdjid”, a fost devastat în timpul asediului din 1828.

 
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVII) neprecizată  

În 1862, faza II-a de construcţie, biserica a fost mărită cu 8 metri spre vest, ajungând la actuala formă şi dimensiune. Partea adaugată prezintă spre exterior o fereastră similară celor existente şi câte o intrare laterală spre nord şi sud. În interior, această parte este prevăzută cu un etaj pentru a se diferenţia de clădirea veche.

 
Construcţie  necunoscută neprecizată  

Construită iniţial în 1667, pt cultul musulman, s-a suprapus peste construcţii anterioare.

 
Minaret  Epoca modernă (1828-1829, sf. séc. XIX (cca.1893))    

Minaretul de zid a fost înlocuit cu clopotniţa de lemn în anii 1828-1829, care a ars în 1883, dupa care a fost construita o alta, din lemn, înlocuită la rândul ei, cu aprobarea Ministerului Cultelor, cu actuala clopotniţă de zid în stil românesc (1893).

 
necropola de inhumaţie  Epoca medievală (sec. XV)    

Morminte ce provin de la o necropolă creştină, ce au fost deranjate în sec. XIX şi în sec. XX când s-au efectuat lucrări la biserica creştină.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1995

* PANDREA Dumitrel
* CÂNDEA Ionel
* PANDREA Stănică
M Brăila * *

Bibliography
1. Cândea, Ionel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CCA, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 1996, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=197 [Publicaţie] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 354, poz. 111 [Ordin MCC]
3. Carp, Constanţa, Rotare, Lucian, Revista Monumentelor Istorice, 1-2/1995, LXIV, Bucureşti, 1996, 122-131 [Publicaţie]
4. Stoicescu, Nicolae, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, vol. I-A-L, Bucureşti, 1970, 92 [Publicaţie]
5. Cândea, Ionel, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 1994, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Bucuresti, 1995, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=94 [Publicaţie]
6. Iorga, N., Moschei pe pământul românesc [Publicaţie]
7. Stănescu, H., Monumente musulmane civile şi religiose din oraşul Brăila, Studii şi cercetări de istoria artei, 1-2, 1956 [Publicaţie]
 
 
Scroll