Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   70147.04
Name   Situl arheologic de la Branişte - Făcăi
County   Dolj
Commune   Podari
City/Town/Village   Branişte
Place   Cartier Făcăi
Landmark   Situl se află pe un grind de nisip, odinioară împădurit, în capătul sudic al oraşului Craiovam în proximitatea cimiturului de la Făcăi, la nord de punctul de întretăiere al căii ferate Craiova-Calafat cu canalul colector al oraşului Craiova, în vecinătatea de sud al actualuilui târg de la Făcăi - Craiova şi a unei balastiere. Situl se află pe teritoriul comunei Podari, pe malul estic al unul canala colector, la circa 300 de metri est de Mănăstirea Jitianu.
Hydrographic landmark - name   Valea Şarpelui
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl a fost descoperit la începutul anilor 60 şi este cercetat pentru prima oară în 1966 de un colectiv condus de Octavian Toropu, cu fonduri de la Universitatea Craiova şi Muzeul Olteniei. Cercetările s-au efectuat la nord de cimitirul actual, dincolo de limitele sale din anii 60 şi au avut un caracter de salvare. Ulterior mai sunt documentate ceretări arheologice între 1968-1969 şi 1970-1974. Nu se cunosc foarte multe despre rezultatele acestor cercetări pentru că au fost foarte puţin publicate. Octavian Toropu prezintă acest sit arheologic într-un articol din 1971 menţionând în în acest perimetru au fost identificate urme sporadice de locuire din perioada neoliticăm, urme sporadice de locuire din epoca bronzului timpuriu (cultura Coţofeni), urme sporadice de locuire din epoca de mijloc a bronzului (cultura Verbicioara), urme sporadice de locuire din prima epocă a fierului şi un nivel de locuire La Tene dacic. Oferă mai multe informaţii despre locuirea din secolului al VI-lea p. Chr, atribuită orizontului cultural Ipoteşti - Cândeşti. Cercetările din 1968 - 1969 au dus la cercetarea a două locuinţe semiîngropate prevăzute cu câte un cuptor. Este atestat şi un nivel din secolele IX - X. Peste acest nivel a fost descoperită o necropolă din secolul al XVI-lea, fiind cercetate nouă morminte de înhumaţie.
Last record update   19.05.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
vestigii  Neolitic        
vestigii  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
vestigii  Epoca bronzului mijlociu Verbicioara      
aşezare  La Tène dacică      

Bibliography
1. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 36-37 [Publicaţie] (site record source)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Olteni Culturii Coţofeni în Oltenia Repertoriul așezărilor și descoperiririlor Culturii Coţofeni în Oltenia Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua, XVIII, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, 2016, 30, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie]
3. Ridiche, Florin, Noi date cu privire la cunoașterea culturii Verbicioara (partea I), Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie – Istorie, XII, Muzeul Olteniei, Craiova, 2000, 53 [Publicaţie]
 
 
Scroll