Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158421.08
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06079
Name   Mănăstirea medievală de la Bucovăţ - Cetate
County   Timiş
Commune   Bucovăţ
City/Town/Village   Bucovăţ
Place   Cetate
Landmark   Situl se află la 1,4 km SV de biserica ortodoxă din Remetea Mare, la 2,4 km NV de biserica ortodoxă din Bucovăţ, la 4,7 km E de biserica ortodoxă din Ghiroda şi la 100 m S de versantul stâng al canalului Bega.
Land utility   teren arabil
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Situl este amplasat în Câmpia Timişului, subunitate a Câmpiei de Vest şi ocupă un grind aluvionar din albia majoră a râului Bega, foarte aproape de actualul curs al canalului Bega, pe un teren care se profilează cu cca 3 m faţă de arealul înconjurător. Pare foarte probabil ca latura nordică a sitului să fi fost afectată sau chiar distrusă de construirea traiectului modern al Canalului Bega şi al digului său stâng. Cota sitului (98,5 m altitudine) domină un larg areal din câmpia joasă, până la liziera actualei Păduri Bistra.
Notes   Starea de conservare a sitului se află în degradare progresivă datorită lucrărilor agricole moderne. Partea de NE a sitului (cea în care se păstrează şi un sector de cca. 15 m lungime din posibilul sistem de fortificare medieval) este acoperită cu vegetaţie arborescentă spinoasă. Latura nordică a sitului a fost afectată de construirea digului de pământ din versantul stâng al Canalului Bega.
În LMI monumentul apare ca aparţinând UAT Remetea Mare. Între timp, Bucovăţ a fost declarată comună, iar monumentul a devenit parte componentă a UAT Bucovăţ. În LMI este în continuare localizat, eronat, pe raza UAT Remetea Mare.
State of preservation   bună / 16.02.2012
Human risk   Agricultură intensivă: 2 / 16.02.2012
Last record update   12.07.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare deschisă  Hallstatt        
Fortificaţie (?)  Epoca post-romană        
Mănăstire (?)  Epoca medievală timpurie        
Mănăstire (?)  Epoca medievală dezvoltată        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2008

* STAVILĂ Andrei
* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu
* CÎNTAR Adrian
2. cercetări arheologice de teren 2004

* ȚEICU Dumitru

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2222, poz.39 [Ordin MCC] (site record source)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Ţeicu, Dumitru, Studii istorice, Timișoara, 2003, 91 [Publicaţie]
6. Ţeicu, Dumitru, Geografia ecleziastică a Banatului medieval, Reșița, 2007, 116-117; 120 [Publicaţie]
7. Ivănoiu, Eftimie, Monografia localităţii Remetea Mare, Timişoara, 2007 [Publicaţie]
8. Creţan, Remus; Frăţilă, Vasile, Dicţionar geografico-istoric şi toponimic al judeţului Timiş, Timișoara, 2007, 329-330 [Publicaţie]
 
 
Scroll