Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   79317.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GJ-I-s-B-09128
Name   Mănăstirea Sf. Treime de la Bumbeşti Jiu - La Vişina
County   Gorj
Commune   Oraş Bumbeşti-Jiu
City/Town/Village   Bumbeşti-Jiu
Address   Strada Vişina nr, 15 -16
Place   La Vişina
Landmark   Mănăstirea se află la 1 km nord de oraş, pe malul drept al Jiului; La cca. 200 m vest de DN. 66 Târgu Jiu – Petroşani; nord de oraşul Bumbeşti Jiu, la intrarea în defileul Jiului şi la 50 m vest de râul Jiu, pe malul drept al acestuia.
Hydrographic landmark - name   Jiu
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   munte
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Mănăstirea Vişina este atestată documentar la începutul secolului al XVI-lea, însă cele două documente, cel din 23 martie 1513, dar mai ales cel din 14 decembrie 1514
(când este amintit şi primul său egumen, Grigorie), emise de cancelaria domnitorului
Neagoe Basarab, amintesc de faptul că hotarele mănăstririi fuseseră stabilite încă ,, .... Din zilele Lui Mircea Voievod. .... ", deci ea exista la sfârşitul secolului al XIV-lea, sau la începutul secolului următor.
Site Surface   cca. 3100 m.p.
State of preservation   medie / 13.05.2016
Natural hazards   Cutremur: 3 / 13.05.2016; Inundaţii: 2 / 13.05.2016; Ploi acide: 1 / 13.05.2016; Foc natural: 3 / 13.05.2016; Incendii: 1 / 13.05.2016; Animale: 1 / 13.05.2016; Tornade: 1 / 13.05.2016; Exces de apă în sol: 1 / 13.05.2016; Exces de salinitate în sol: 1 / 13.05.2016; Exces de aciditate în sol: 1 / 13.05.2016
Human risk   Demolare: 3 / 13.05.2016; Afectare parţială: 4 / 13.05.2016; Vandalism: 1 / 13.05.2016; Furturi: 1 / 13.05.2016; Incendii provocate: 2 / 13.05.2016
Ownership   stat
Owner   Primăria
Last record update   24.04.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Mănăstire  Epoca medievală (sec. XIV - XV)        
Chilii  Epoca medievală şi medievală târzie (sec. XVI-XVIII)    

În secţiunea S2 au apărut substrucţiile unui imobil, complex notat de noi cu Cx 1. Aici exista, probabil încă din evul mediu, corpul de chilii al vechii mănăstiri, necunoscut până în prezent. În această zonă am realizat o casetă unde am descoperit fundaţiile unor construcţii, iar în interiorul uneia, o vatră semicirculară, realizată din cărămizi romane (una chiar cu ştampila într-un cartuş semicircular CIVC – cohorta a IV-a Cypria), aduse din cele două castre de la Bumbeşti Jiu, aflate la cca 5 km sud de mănăstire.
Acest complex arheologic descoperit de noi, este o anexă a mănăstirii Vişina, având o formă rectangulară şi compusă probabil din mai multe încăperi (cercetările din caseta C1 evidenţiind existenţa a trei încăperi cu fundaţii din piatră de munte fasonată şi de râu, iar la colţuri cu cărămizi). În încăperea cea mai mare, s-a descoperit o vatră a unui cuptor menajer, iar în încăperea de la limita nord-vestică a casetei, fundaţiile din piatră şi postamentul unei sobe (în apropierea ei descoperindu-se fragmente de cahle).
Fundaţiile chiliilor realizate din piatră (de râu şi de stâncă), cu completări de tuf calcaros şi cărămidă, au fost puternic afectate, de-a lungul timpului, de fenomene naturale (alunecări de teren, pătrunderea unor rădăcini de arbori etc.), sau diferite intervenţii antropice. Traiectul fundaţiilor, în unele zone ale clădirii, este deplasat spre est şi nord, probabil din cauza alunecărilor de teren, complexul fiind poziţionat la baza unei pante orientate N-S. La unele colţuri, fundaţia este completată cu cărămizi romane de dimensiuni diferite (28 x14 x 6 cm; 14 x 14 x 5 cm şi 21 x 15 x 6 cm).
Vatra cuptorului menajer, de formă circulară, are un diametru de 1,40 m, fiind amenajată în mare parte din fragmente de cărămizi romane, aşezate orizontal, iar marginile acesteia delimitate cu piatră fasonată dreptunghiular şi cărămizi aşezate vertical, pe latura îngustă. Spre est, la marginea vetrei apare un orificiu circular de cca 0,40 m (probabil corlata pentru evacuarea fumului), iar în jurul ei fragmente de chirpic ars, cărbuni şi cenuşă.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2015

* VASILE Marinoiu
* GHEORGHE Calotoiu
* ADINA Cotorogea
Muzeul Județean Gorj * *

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1270, poz. 22 [Ordin MCC] (site record source)
3. Andreescu, Ștefan; Cazacu, Matei, Mănăstirea Vișina. Un monument din veacul al XIV -lea, Buletinul Monumentelor Istorice, 1, 1970 [Publicaţie]
4. Melchisedec, Șuparschi, Mănăstirea Vișina, ctitorie a voievozilor Basarabi și a sfântului Nicodim sec. XIV -XV, jud. Gorj (1994 - 2002)., Târgu Jiu, 2003 [Publicaţie]
5. Marinoiu, Vasile, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 212-214, Pl.2_Visina_Bumbesti_Complexul 1, Pl.2_Visina_Bumbesti_Ved.generală a ruinelor, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5567&d=Bumbesti-Jiu-Gorj-Manastirea-Sf-Treime-2015 [Publicaţie]
6. Andreescu, Șt.; Cazacu, Matei, Mănăstirea Vişina, un monument din veacul al XIV-lea, Buletinul Monumentelor Istorice, 4, 1970, 433-446 [Publicaţie]
7. Batariuc, Paraschiva, Cahle din Moldova medievală, sec. XIV - XVII, Suceava, 1999 [Publicaţie]
8. Calotoiu, Gh.; Mocioi, I.; Marinoiu, V., Mărturii arheologice în Gorj, Târgu Jiu, 1987 [Publicaţie]
9. Documente privind Istoria României: Veacul XVI, B, Ţara Românească (1501-1525), I, Editura Academiei, București, 1951, 90-92, 94-95, 105-106, 142 [Publicaţie]
10. Documente privind Istoria României: Veacul XVI, B, Ţara Românească, III, Editura Academiei, București, 1951, 131 [Publicaţie]
11. Documente privind Istoria României: Veacul XVI, B, Ţara Românească, IV, Editura Academiei, București, 1951, 348-349 [Publicaţie]
12. Donat, Ion, Fundaţiile religioase ale Olteniei. Partea I-a: Mănăstiri şi schituri, AO, XV, 1936, 337-340 [Publicaţie]
13. Lăzărescu, E.;, Nicodim de la Tismana şi rolul său în cultura veche românească în Romanoslavia, XI, București, 1965, 257-267 [Publicaţie]
14. marcu-Istrate, Daniela, Cahle din Transilvania şi Banat de la începuturi până la 1700, Accent, Cluj-Napoca, 2004 [Publicaţie]
15. Marinoiu, Vasile, Romanitatea în nordul Olteniei, Rhabon, Târgu Jiu, 2004 [Publicaţie]
16. Rădulescu, Gabriela, Instalaţii de foc medieval timpurii şi medievale în Transilvania de nord-est, catalogul expoziţiei. [Publicaţie]
17. Rădulescu, Venera, Date arheologice referitoare la aşezarea medievală de la Polata, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, Cercetări Arheologice, X, București, 1997, 249-254 [Publicaţie]
18. Rusu, Adrian, Cahle din Transilvania (I), Ziridava, XIX-XX, Arad, 1996 [Publicaţie]
19. Ștefulescu, Alexandru, Gorjul istoric şi pitoresc, Târgu Jiu, 1904, 85-86 [Publicaţie]
20. Terteci, Carol, Materiale arheologice din Râmnicul medieval (I), Buridava, IX, Râmnicu Vâlcea, 2011, 140-146 [Publicaţie]
21. Turdeanu, A.T., Geografie istorică în hărţile secolului al XVIII-lea, Craiova, 1975 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll