Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   145426.01
Name   Biserica medievală de la Caşolţ - Dealul Bisericii
County   Sibiu
Commune   Roşia
City/Town/Village   Caşolţ
Place   Dealul Bisericii
Landmark   Biserica se află pe valea Hârtibaciului.
Hydrographic landmark - name   Hârtibaci
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   structură de cult; descoperire funerară
Site Type   edificiu religios; necropolă
Description   Cercetarea arheologică are în vedere documentarea planului vechii biserici fortificate ce s-a aflat pe Dealul Bisericii până în anul 1916. Acest monument nu este cunoscut decât prin prisma informaţiilor documentare, deoarece nu a făcut obiectul unor cercetări de arheologie sau de istoria artei înainte de primul război mondial, iar în timpul acestuia a fost demolat complet, fiind deja de mai multa vreme în ruină.
Last record update   07.03.2016
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
biserică  Epoca medievală (sec. XIV-XX d.Hr.) neprecizată  

Biserica medievală este atestată pentru prima oară în 1302, când parohia Sf. Maria din Caşolţ a rămas vacantă din cauza decesului parohului. Din vechea biserică construită pe dealul de deasupra actualei biserici luterane (ridicată în 1809) nu se mai păstrează astăzi nimic. Ştim doar că în 1916 mai erau vizibile ruine din construcţia amintită şi din care se mai vedea parte din incintă şi un corp de clădire având la etaj o uşă gotică cu baghete. Biserica ce a funcţionat pe dealul Bisericii din localitatea Caşolţ face parte din rândul bisericilor de plan bazilical scurt, fără contraforţi. Datarea largă a perioadei de funcţionare poate fi făcută între limitele sfârşitului de secol XIII şi sfârşitul secolului al XVIII-lea, moment de la care se renunţă la construcţia de pe deal în favoarea uneia nou ridicate la baza acestuia.

 
Necropolă  Epoca medievală (sec. XIII-XVIII d.Hr.) neprecizată  

În cele 4 campanii (2007-2010) au fost cercetate şi 53 de morminte (fără inventar) ce ilustrează, în opinia noastră, existenţa a două orizonturi de înmormântare:
- primul nivel de morminte este ilustrat de mormintele orientate V-E, în paralel cu zidurile bisericii, nivel ce se poate data cel mai probabil în perioada de început a secolului al XIV-lea şi până la mijlocul secolului al XVI-lea ;
- al doilea nivel este ilustrat de mormintele ce nu mai au o orientare riguroasă, fapt ce demonstrează trecerea comunităţii catolice din localitate la Reformă şi prin urmare se datează în perioada secolelor XVI-XVIII. De la sfârşitul secolului al XVIII-lea cimitirul a fost abandonat în favoarea celui ridicat în jurul noului lăcaş religios luteran construit la baza dealului Bisericii.

 
Zid de împrejmuire  Epoca medievală (sec. XIII-XVIII)    

Fortificaţia a avut un traiect circular dar în situaţia actuală este greu de spus dacă a avut şi alte turnuri situate pe traseul zidului sau doar turnul de poartă. Situaţia din teren nu justifică existenţa altor turnuri. Turnul de poartă s-a aflat pe latura de nord a platoului, aşa cum reiese din analiza pozei publicată de H. Fabini şi în S13 a fost pusă în evidenţă existenţa unei structuri de zidărie ce ar putea proveni de la fundaţia acestuia.

 

Bibliography
1. Ţiplic, Marian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4222&d=Casolt-Hermany-Kastenholz-Kastnhults-Rosia-Sibiu-Dealul-Bisericii-2008 [Publicaţie] (site record source)
2. Luca, Sabin Adrian; Pinter, Zeno Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 76 [Repertoriu] (site record source)
3. Țiplic, Ioan Marian, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 53-54, Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5334&d=Casolt-Rosia-Sibiu-Dealul-Bisericii-2014 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll