Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158047.06
Name   Situl arheologic de la Corneşti - Corneşti sud-est/ Drumul Muraniului
County   Timiş
Commune   Orţişoara
City/Town/Village   Corneşti
Place   Corneşti sud-est/ Drumul Muraniului
Place, other names   Obiectiv 1
Landmark   Situl arheologic se află la 1,85 km ESE de biserica ortodoxă din Corneşti, la 4,57 km SV de biserica ortodoxă din Murani, la 8,5 km NNE de biserica ortodoxă din Sânandrei şi la 430 m S de versantul stâng al pârâului Valea Viilor.
Hydrographic landmark - name   Valea Viilor
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   platou
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Obiectivul arheologic ocupă terasele superioare care domină versantul stâng al pârâului Valea Viilor, la extremitatea unui întins platou care culminează în SE cu Dealul Cocor (126 m altitudine). Situl prezintă o uşoară înclinare E-V, cu expunere predominant vestică şi cu sursă permanentă de apă în izvoarele care debuşează în versantul stâng al pârâului Valea Viilor.
Notes   Situl se întinde pe teritoriul a două UAT-uri, mai exact Orţişoara şi Pişchia. Acest cod RAN este atribuit perimetrului de pe teritoriul UAT Orţişoara, în timp ce codul 158225.09 desemnează perimetrul de pe teritoriul UAT Pişchia.
Discoverer   Leonard Dorogostaiski
Date of discovery   2007
State of preservation   medie / 26.01.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 26.01.2016
Last record update   26.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca bronzului        
aşezare  Postromană (secolele II-IV p. Chr.)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

Arheo Vest DOROGOSTAISKI Leonard

Bibliography
1. Dorogostaiski, Leonard [Fişă de sit] (site record source)
2. Szentmiklosi Al., Raport de evaluare de teren în zona sudică a fortificației preistorice de la Cornești-Iarcuri, Timișoara, 2017, 12 [Raport] (site record source)
3. Crețan, R., Cultural Heritage Highlighted by the Habsburg Colonisations - A Particular View on the Romanian Banat Area, Review of Historical Geography and Toponomastics, 7-8, IV, 2009, 103-117 [Publicaţie]
4. Ghiță, E., Habitatul rural în comitatul Arad în secolul al XVIII-lea, Studii de demografie istorică (secolele XVII - XXI), (coord. C. Pădurean, I. Bolovan), Gutenberg, Arad, 2010, 469-486 [Publicaţie]
5. Lazarovici , Gh., Neoliticul Banatului, Bibliotheca Musei Napocensis, IV, Cluj, 1979 [Publicaţie]
6. Medeleț, Florin, În legătură cu fortificaţia de pământ de la Corneşti (comuna Orţişoara, judeţul Timiş)(Sur la fortificațion du terre de Cornești), Analele Banatului, II, 1993, 119-150 [Publicaţie]
7. Micle, D.; Török-Oance, M.; Măruia, L., The morpho-topographic and cartographic analysis of the archaeological site Corneşti "Iarcuri" , Timiş County, Romania, using computer sciences methods (GIS and Remote Sensing techniques), Anale. Seria Informatică, Annals. Computer Science Series, 7th Tome, 1th Fasc., 1, VII, 2009, 249-262 [Publicaţie]
8. Milleker, Bódog, Délmagyarország régiségleletei a honfoglalás előtti időkből, vol. II, Római, római korszaki barbár és népvándorláskori leletek, Temesvár, 1899 [Publicaţie]
9. Podobnikar, T., Georeferencing and quality assessment of Josephine Survey maps for the mountainous region in the Triglav National Park, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 1, 44, 2009, 49-66 [Publicaţie]
10. Suciu, Coriolan, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, vol. I (A-N), Academiei, București, 1976 [Publicaţie]
11. Surd, V., Geography of Settlements, Cluj University Press, 2009 [Publicaţie]
12. Szentmiklosi Al., Primele menționări cartografice ale fortificației de epoca bronzului de la Cornești-Iarcuri, jud. Timiș. First Map-Drawing Mentions of the Bronze Age Fortification from Cornești-Iarcuri, Timiș County, Istros, XXI, Brăila, 2015, 31-55 [Publicaţie]
13. Veichtlbauer, O., Zwischen Kolonie und Provinz. Herrschaft und Planung in der Kameralprovinz Temeswarer Banat im 18. Jahrhundert, Wien, 2016 [Publicaţie]
14. Micle, Dorel; Dorogostaiski, Leonard; Măruia, Liviu, The earth works from Cornești - Iarcuri (Orțișoara village, Timiș county) in the light of recent filed research, Analele Banatului (SN), 2006, 293 [Publicaţie]
15. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll