Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   162032.01
Name   Cetatea La Tène de la Corni-Albeşti - Cetăţuia
County   Vaslui
Commune   Albeşti
City/Town/Village   Corni-Albeşti
Place, other names   Valea Vladnic; Vladnic
Landmark   Cetatea se află la cca 2,5 km est de sat şi la 300 m sud-sud-vest de locul fostul schit Vladnic (în pădure), mărginită la nord de Dealul Mălăieşti şi la sud de Dealul Ursoaia.
Hydrographic landmark - name   Valea Cetăţuia
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   pădure
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
Description   Cetatea este protejată natural în partea de sud-sud-est.
Notes   Cel mai adesea, în literatura de specialitate această cetate a fost localizată pe teritoriul localităţii Vutcani.
Site Surface   0,80 ha
Human risk   Afectare parţială: 4 / 30.03.2022
Last record update   08.05.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Cetate  La Tène (sec. IV - III a. Chr.)    

Au fost descoperite numeroase resturi de chirpici ars, fragmente de vase ceramice, preponderent din perioada de la început a celei de-a doua epoci a fierului.

 
Val şi şanţ de apărare  La Tène (sec. V - III a. Chr.)    

Părţile de nord, nord-vest şi est ale cetăţii sunt apărate de val şi şanţ. Valul prezintă o înălţime actuală cuprinsă între 2 şi 5 metri şi o lăţime între 8‒12 metri, timp ce şanţul de apărare are o adâncime între 2 şi 4 metri şi o deschidere între 6‒11 metri.

 
aşezare  Eneolitic Cucuteni  

Fragmentele ceramice cucuteniene, din cauza coroziunii sunt greu încadrabile într-o anumită fază.

 
aşezare  Epoca bronzului Noua  

Sporadic au fost descoperite fragmente ceramice specifice acestei perioade.

 
aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVI-XVIII p. Chr.)    

Au fost descoperite fragmente ceramice.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2021

Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Arheologie BERZOVAN Alexandru
Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
2. evaluare de teren 2020

Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Arheologie BERZOVAN Alexandru
Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
3. cercetare geofizică 2018

Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Arheologie BERZOVAN Alexandru
Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
4. sondaj 1983

* ALAIBA Ruxandra - Elena
5. evaluare de teren 1967

Muzeul Huși FLORESCU Adrian Constantin
MELINTE Gh.

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2360, poz. 32 [Ordin MCC] (site record source)
2. Berzovan, Alexandru; Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, Contribuții privind topografia unor cetăți din perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5-3 ÎHr.), Arheovest, VIII, JATEPress Kiadó, Szeged, 2020, 163-164 [Publicaţie] (site record source)
3. Cihodaru, E.; Vulpe, R., Petre, R; Kiss, Șt., Cercetările arheologice de la Șuleatea și Bârlălești (rn. Murgeni), SCIV, II, 1, București, 1951, 228 [Publicaţie] (site record source)
4. Teodor, Silvia, Regiunile est-carpatice ale României în secolele V-II Î.D.HR. Considerații generale și repertoriu arheologic, București, 1999, 184 [Publicaţie]
5. Florescu, Adrian; Melinte, Gheorghe, Cetăți hallstattiene, recent descoperite în zona de nord-est a Moldovei Centrale, Carpica, IV, Bacău, 1971, 130-131, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=32745-cetati-hallstattiene-recent-descoperite-in-zona-de-nord-est-a-moldovei-centrale--carpica--iv-1971 [Publicaţie]
6. Florescu, Adrian Constantin, Cetăți traco-getice pe teritoriul Moldovei anterioare epocii Burebista-Decebal, Mega, Cluj-Napoca, 2022, 60-61, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=3594-cetati-traco-getice-pe-teritoriul-moldovei-anterioare-epocii-burebista-decebal [Publicaţie]
7. Berzovan, Alexandru, At the Borders of the Great Steppe: Late Iron Age Hillforts between the Eastern Carpathians and Prut (5th - 3rd centuries BC), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2022, 55-58, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=14152-at-the-borders-of-the-great-steppe-late-iron-age-hillforts-between-the-eastern-carpathians-and-prut-5th-3rd-centuries-bc--2022 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll