Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   69919.08
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   DJ-II-m-A-08066
Name   Situl arheologic de la Craiova - Casele Băniei
County   Dolj
Commune   Municipiul Craiova
City/Town/Village   Craiova
Address   str. Matei Basarab 14 -16
Place   Casele Băniei
Landmark   Situl arheologic se află în centrul vechi al oraşului Craiova, în vecinătatea Catedralei Sf. Dumitru din Craiova şi a Casei Băniei, pe întreaga suprafaţă a parcului.
Site Class   locuire; descoperire izolată
Site Type   aşezare; artefact
Description   Situl arheologic cuprinde ansamblul medieval târziu Casa Băniei precum şi vestigii de epoca bronzului timpuriu şi din eneoliticul dezvoltat. Se află pe un platou înalt, la baza căreia se află mai multe izvoare cu apă potabilă. Platoul de teren ce găzduieşte situl arheologic este mărginit (delimitat) de străzile Matei Basarab, Ştirbei-vodă, Câmpia Islaz şi Aleea Matei Basarab. În imediata vecinătate a sitului se găsesc mai multe izvoare cu apă potabilă, cel mai cunoscut fiind captat deja în Fântâna Purcarului, de lângă actuala Piaţă Veche (fosta Piaţă Elka). Precizarea privind sursele de apă, şi implicit, a acestei fântâni, este necesară pentru a demonstra existenţa condiţiilor necesare vieţii. Pe acest platou au fost construite Catedrala Sf. Dumitru şi Casa Băniei. Construcţia acestor monumente a afectat cu siguranţă nivelurile arheologice mai vechi. În situl arheologic de la Casa Băniei nu s-au organizat până în prezent săpături arheologice. Anumite descoperiri însă, au fost făcute întâmplător. Un studiu realizat în urma unei evaluări de teren din anul 2023 menţionează prezenţa "la suprafaţa solului, ici şi colo.. a unor fragmente ceramice aparţinând unor vase preistorice realizate din pastă grunţuroasă cu mult nisip în compoziţie.", fragmente ceramice datate în epoca bronzulu. De asemenea, în colecţiile Muzeului Olteniei din Craiova se găsesc mai multe vase ceramice aparţinând culturii Coţofeni, descoperite în proximitatea Bisericii Sfântul Dumitru. În fundaţiile clopotniţei bisericii Sf. Dumitru a fost descoperită şi o cărămidă ştampilată din epoca romană, cu legenda N(umerus) M(aurorum). În sit au mai fost descoperite şi fragmente ceramice din epoca modernă şi perioade mai recente.
Notes   Acest cod RAN reuneşte şi înregistrările care au fost identificate iniţial cu codurile 69919.36 şi 69919.34.
Ownership   stat
Owner   Muzeul Olteniei
Last record update   30.04.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Ansamblu clădiri  Epoca medievală (sf. sec. XVII - înc. sec. XVIII, pe temelii de sec. XVI)       DJ-II-m-A-08066 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1167, poz.257 [Ordin MCC] (site record source)
 
 
Scroll